Hoppa till innehållet

Daghemmet Fylgia-Solhem


Visa en större karta
Adress:
Fabriksgatan 16
00140 Helsingfors

Postadress:
Daghemmet Fylgia-Solhem, PB 14313, 00099 Helsingfors stad

Telefon: +358 9 310 44834, +358 9 310 448 888
E-post: pk.fylgiasolhem@hel.fi
Andra kontaktuppgifter:
Daghemsföreståndare
Ekberg-Tallqvist Lise-Lotte
+358 9 310 74005

På webben:
Ansökan om barndagvård

Ansvarig för verksamheten:
Fostrans- och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten

Tillgänglighet

Rutten till huvudingången

 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är belägen i en nisch och belyst.
 • Vid ingången finns 2 trappsteg efter varandra med ett räcke på ena sidan.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren är lätt att öppna för hand.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Vindfånget är trångt.

I lokalen

 • Verksamhetsstället ligger på plan 1.
 • Ytmaterialet som använts i lokalen ger anvisningar om hur man tar sig fram i lokalerna.
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.

Ingången \Fabriksgatan 16 b\

 • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns minst 4 trappsteg med ett räcke på ena sidan. Trappstegen är kontrastmarkerade.
 • Ingången är belägen i en nisch och belyst.
 • Vid ingången finns minst 4 trappsteg som svänger med ett räcke på ena sidan.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren kan öppnas men är tung.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Verksamhetsstället ligger på annan plan än denna ingången.


Suomeksi » | På svenska | In English »