Suoraan sisältöön

Åggelby 1 närserviceområde


Visa en större karta
Adress:
Byäldstevägen 25
00640 Helsingfors

Postadress:
Åggelby 1 närserviceområde, PB 6710, 00099 Helsingfors stad

Telefon: +358 9 310 69244
Fax: +358 9 310 69229

P.g.a. COVID-19 situationen vänligen kolla eventuellt avvikande öppettider på www.hel.fi/sv.Ansvarig för verksamheten:
Social- och hälsovårdssektorn

Tillgänglighet

Rutten till huvudingången

 • 2 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns 1 trappsteg.
 • På rutten finns en under 6 m lång ramp med räcken på båda sidorna.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns 1 trappsteg.
 • Vid ingången finns en under 6 m lång ramp med räcken på båda sidorna.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.

I lokalen

 • Servicepunkten finns på plan 3.
 • Lokalerna har en hiss med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna.
 • Dörrarna vid servicepunkten är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
 • Vid servicepunkten finns en tillgänglig toalett på plan 0.


Suomeksi » | På svenska | In English »