Hoppa till innehållet

Malms hälsostation


Visa en större karta
Adress:
Talvelavägen 4
00700 Helsingfors

Postadress:
Malms hälsostation, PB 6502, 00099 Helsingfors stad

Telefon: +358 9 310 57702
Fax: +358 9 310 57610


Öppettider:
öppet mån-fre 08-16

Om du har symtom på coronavirus och behöver råd om vad du ska göra, ring Helsingfors coronavirusrådgivning på 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18). Via coronavirusrådgivningen kan du boka tid för ett coronavirustest. Vid behov kan du också hänvisas till en hälsostation för coronapatienter.
Om ärendet inte kan vänta tills coronavirusrådgivningen öppnar eller om det är fråga om någon annan akut sjukdom, betjänar jourhjälpen på tfn 116 117.

Aktuellt:
Malm fungerar delvis som coronahälsostation, öppet må-fr kl. 8-16. Klienter betjänas i prioritetsordning. Hälsostationen har ingen tidsbeställning. Coronahälsostationen ligger i hälsostationens nedre våning.
Återuppringningstjänsten för Malms hälsostation i numret 09 310 57702 står till tjänst både vid icke-brådskande och brådskande ärenden vardagar kl. 8-16. Telefonnumret till Malms hälsostation sköter inte ärenden som gäller coronaviruset.

Verksamhetsställen:
Malms hälsostation betjänar invånarna i bland annat Bocksbacka, Smedsbacka, Mosabacka, Staffansslätten samt Nedre och Övre Malm.

Kontakta hälsostationen om du är orolig för din hälsa, får akuta symtom eller behöver stöd med vården av en långvarig sjukdom.

Här på Malms hälsostation arbetar bland annat hälsovårdare, sjukskötare och läkare.Ansvarig för verksamheten:
Social- och hälsovårdssektorn

Tillgänglighet

Rutten till huvudingången

 • 4 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

 • Servicepunkten finns på samma plan som ingången.
 • I servicelokalen finns minst 4 trappsteg med räcken på båda sidorna.
 • Dörrarna vid servicepunkten är lätta att urskilja.
 • I servicepunktens väntrum finns ett könummersystem och stolar.
 • I servicestället finns en toalett som har angetts som tillgänglig på samma plan som servicestället. Dörren till toaletten är svår att öppna och stänga.


Suomeksi » | På svenska | In English »