Hoppa till innehållet

Åggelby ishall / Träningsishall


Visa en större karta
Adress:
Ståthållarvägen 11
00640 Helsingfors


Öppettider:
bara med reservering

Helsingfors stads idrotts- och motionslokaler är stängda på grund av coronarestriktioner.

Verksamhetsställen:
Helsingfors stad förfogar över tre ishallar, två i Britas idrottspark och en i Åggelby idrottspark. I Helsingfors finns också många ishallar som upprätthålls av andra aktörer.

Andra kontaktuppgifter:
anläggningspersonalen
+358 9 310 87883

Ytterligare uppgifter:
Bestämmelser och anvisningar , Bokning av idrottsutrymmen

Ansvarig för verksamheten:
Kultur- och fritidssektorn, Idrott

Tillgänglighet

Rutten till huvudingången

 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred.
 • På rutten finns 2 trappsteg efter varandra.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Vindfånget är trångt.

I lokalen

 • Ingången, motionssalarna och omklädningsrummen ligger på samma plan.
 • Servicedisken/kassan är enkel att hitta. I servicedisken/kassan det är möjligt att uträtta ärenden bara stående.

Omklädningsrummet, duschrummet och bastun

 • Vid verksamhetsstället finns inget tillgängligt omklädningsrum, utan man måste använda omklädningsrummen för herrar/damer. Dörren till omklädningsrummet öppnas enkelt för hand.
 • I omklädningsrummet finns tillräckligt med utrymme för en rullstol och en assistent. God belysning och kontrastskillnader gör rummet lättare att uppfatta. Det finns klädskåpen i omklädningsrummet.
 • Det finns ett duschrum i anslutning till herrarnas/damernas omklädningsrum. Dörren till duschrummet öppnas enkelt för hand.
 • Det finns ingen bastu i verksamhetsstället.

Motionssalarna

 • Rinken i ishallen är tillgänglig via serviceporten. Det finns plats för förvaring av hjälpmedel vid sidorna av rinken. Sargen runt rinken kan urskiljas med hjälp av ljushetskontrast. Den som sitter i utvisningsbåset har fri sikt mot rinken.
 • Redskapsförråden och redskapsskåpen är tillgängliga.


Suomeksi » | På svenska | In English »