Hoppa till innehållet

Visa en större karta
Adress:
Alexandersgatan 24
00170 Helsingfors

Postadress:
, PB 20, 00099 Helsingfors stad

E-post: asukasyhteistyo@hel.fi
Ansvarig för verksamheten:
Centralförvaltningen, Kaupunginkanslia

Tillgänglighet

Rutten till huvudingången

  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja.
  • Vid ingången finns 2 trappsteg efter varandra.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

  • Servicepunkten finns på plan 2.
  • Lokalerna har en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
  • Vid servicepunkten finns trösklar som är över 2 cm höga.
  • I servicelokalen finns 3 trappsteg efter varandra.
  • Dörrarna vid servicepunkten är svåra att överblicka.


Suomeksi » | På svenska | In English »