Hoppa till innehållet

Talpa, Helsingfors


Visa en större karta
Adress:
Sörnäs strandväg 27 A
00500 Helsingfors

Postadress:
Talpa, Helsingfors, PB 230, 00099 Helsingfors stad

Telefon: +358 9 310 2500
E-post: talpa@hel.fi


Öppettider:
Vi betjänar dig via telefon, mejl och elektroniska blanketter.

Kontaktuppgifter på sidan: https://www.hel.fi/talpa/sv/yhteystiedot-ja-palaute_sv/Verksamhetsställen:
Helsingfors stads affärsverk ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa) producerar ekonomiförvaltningstjänster (bokföring, inköpsfakturor, fakturering och betalningsrörelse) för stadens ämbetsverk och affärsverk. Dessutom beräknar Talpa löner till Helsingfors stads personal.Ansvarig för verksamheten:
Ekonomiförvaltningstjänsten

Tillgänglighet

Rutten till huvudingången

 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns 2 trappsteg efter varandra.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Dörren är lätt att öppna för hand.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

 • Servicepunkten finns på samma plan som ingången.
 • Dörrarna vid servicepunkten är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
 • I servicepunktens väntrum finns inget könummersystem. I väntrummet finns stolar.
 • I servicestället finns en toalett som har angetts som tillgänglig på samma plan som servicestället. Toalettstolen har varken ensidigt eller dubbelsidigt armstöd.

Ingången \\

 • Bilplatserna för huvudingången kan användas även för den här ingången. Avståndet från bilplatser till ingången är över 10 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • Ingången är svår att överblicka men belyst.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren kan öppnas men är tung.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Servicepunkten finns på samma plan som denna ingången.


Suomeksi » | På svenska | In English »