Hoppa till innehållet

Gruppfamiljedaghemmet Bystugan


Visa en större karta
Adress:
Sandkullavägen 16 B
00700 Helsingfors

Postadress:
Gruppfamiljedaghemmet Bystugan, PB 70310, 00099 Helsingfors stad

Telefon: +358 9 310 58644
E-post: rpph.bystugan@hel.fi
Andra kontaktuppgifter:
Daghemsföreståndare
Ezzat-Agha Aino
+358 9 310 44861

På webben:
Ansökan om barndagvård

Ansvarig för verksamheten:
Fostrans- och utbildningssektorn, Svenska servicehelheten

Tillgänglighet

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren är lätt att öppna för hand. Dörrsummern har en signallampa.
  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
  • Vindfånget är trångt.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
  • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
  • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.


Suomeksi » | På svenska | In English »