Hoppa till innehållet

Röstningen på valdagen 13.6.2021

Kommunalvalet flyttas fram till juni

Den egentliga valdagen i kommunalvalet är söndagen den 13 juni 2021. Röstningsställena är öppna på valdagen kl. 9–20.

På valdagen kan den röstberättigade rösta endast på röstningsstället i sitt eget röstningsområde, för väljarens uppgifter finns endast i vallängden för väljarens eget röstningsområde. Väljarens rösträttskommun bestäms utgående från väljarens hemkommun i befolkningsdatasystemet den 26 februari 2021. Därför är till exempel finländare som stadigvarande bor utomlands inte röstberättigade vid kommunalval, trots att de är finska medborgare.

Röstningsstället på valdagen anges på meddelandekortet som skickas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ta gärna med meddelandekortet till röstningsstället. Detta försnabbar röstningsförrättningen men det går att rösta också utan meddelandekortet. De röstberättigade som har registrerat sig i tjänsten Suomi.fi skickas meddelandekortet elektroniskt. För andra röstberättigade skickas anmälningskortet per post på traditionellt sätt.

På röstningsstället ska väljaren styrka sin identitet. Ta därför med identitetsbevis.

Rösträtten får inte utövas via ombud.

På varje röstningsställe finns ett valbiträde som på den röstandes begäran kan hjälpa honom eller henne att göra anteckningen på valsedeln. Valbiträdet är skyldigt att följa den röstandes anvisningar och hemlighålla vad han eller hon fått veta i samband med röstningen. Väljaren får också assisteras av ett biträde som väljaren själv utsett, men biträdet får inte vara kandidat vid valet i fråga.

Röstningsställen på den egentliga valdagen finns här:
Röstningsställen på den egentliga valdagen 13.6.2021

Väljaren kan också vid behov höra efter sitt eget röstningsställe på den egentliga valdagen hos Helsingfors centralvalnämnds kansli eller på justitieministeriets avgiftsfria servicenummer 0800 9 4771 (för svenskspråkiga) och 0800 9 4770 (för finskspråkiga).08.03.2021 06:58