Hoppa till innehållet

Förhandsröstningen för kommunalvalet 26.5-8.6.2021

Nästa kommunalval ska förrättas den 13 juni 2021.

Utökade öppettider för allmänna förhandsröstningsställena 

Under förhandsröstningen får alla röstberättigade rösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst. I Helsingfors finns 36 allmänna förhandsröstningsställen.

De röstberättigade skickas ett meddelandekort med en förteckning över de allmänna röstningsställena i den röstberättigades valkrets med adresser och öppettider.

Väljaren ska styrka sin identitet för valförrättaren på förhandsröstningsstället. Därför ska väljaren ha ett identitetsbevis med sig.

De allmänna förhandsröstningsställena i Helsingfors finns här: De allmänna förhandsröstningsställena 26.5-8.6.2021

Att rösta utomlands

Vid Finlands beskickningar utomlands som utsetts till röstningsställen är förhandsröstningsperioden kortare än i Finland. Vid kommunalval kan man förhandsrösta utomlands 2-5.6.2021.

Röstberättigade som stadigvarande bor eller tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet ges rätt att rösta per brev från utlandet.

Mer information om att rösta utomlands och brevröstning utomlands finns på justitieministeriets valwebbplats.

Att rösta hemma

Den röstberättigade vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstningsstället på valdagen eller ett förhandsröstningsställe kan förhandsrösta hemma.

Man ska anmäla sig till hemmaröstning på förhand. Det lönar sig att anmäla sig till hemmaröstning i god tid innan anmälningstiden går ut, dvs. 1.6.2021 klockan 16 vid kommunalvalet. Det går inte att anmäla sig efter anmälningstidens utgång.

Helsingforsborna kan anmäla sig till hemmaröstning till Helsingfors stads centralvalnämnds kansli per telefon, e-post eller genom att posta en anmälningsblankett för hemmaröstning.

Mer information om att rösta hemma finns på justitieministeriets valwebbplats.

Att rösta på en anstalt

Om en röstberättigad under den tid då förhandsröstningen pågår vårdas vid en verksamhetsenhet inom socialvården som lämnar vård dygnet runt (t.ex. ålderdomshem, vårdhem, servicehus) eller är intagen i en straffanstalt kan han eller hon förhandsrösta på anstalten. En valbestyrelse som utsetts för detta ändamål kommer till varje anstalt och förrättar röstningen.

Mer information om att rösta på en anstalt finns på justitieministeriets valwebbplats.

Att rösta utomhus eller i bilen

Under förhandsröstningen kan man i Helsingfors även rösta utomhus på parkeringsplatsen vid Tölö sporthall och vid Malms före detta flygplats. Man kan komma till utomhusröstningen till fots, med cykel eller med bil. Cyklister och fotgängare har separata filer till röstningstälten skilda från bilisterna.

Satsning på coronasäkra röstningsarrangemang vid kommunalvalet

Förhandsröstningsställen på kartan
26.05.2021 13:59