Hoppa till innehållet

Att rösta i karantän eller isolering

Om du försatts i karantän på grund av exponering för coronaviruset eller i isolering på grund av coronavirussmitta kan du ändå rösta i kommunalvalet i juni 2021.

Röstning på valdagen söndagen 13.6

Om du är i karantän eller isolering på valdagen strävar centralvalnämnden efter att möjliggöra röstning utomhus endast på röstningsstället på ditt eget röstningsområde som anges på meddelandekortet.

Ring på förhand till numret på meddelandekortet (09 310 13344) för att be om instruktioner. Telefonlinjen kan vara stockad och du kan tvingas vänta på din tur.

Röstningsställen utomhus

Om du är i karantän eller isolering kan du rösta på förhand eller på valdagen på ett röstningsställe utomhus om du

  • kan ta dig till röstningsstället och tillbaka utan kontakt med andra personer
  • håller minst 2 meters avstånd till andra människor utomhus
  • inte rör dig inomhus samtidigt som andra människor (t.ex. en trappuppgång)
  • inte kan använda kollektivtrafikmedel
  • är symtomfri
  • använder ansiktsmask
  • iakttar god handhygien.

Kom ihåg att du inte kan köa med andra som röstar.

Om du är i karantän eller isolering kan du inte rösta inomhus på förhand eller på valdagen. Om du inte kan gå till röstningsstället utomhus kan du anmäla dig till hemmaröstning (se anvisningarna nedan).

Ta reda på kommunalvalskandidatens kandidatnummer på förhand så att röstningssituationen är så kort som möjligt.

Använd din rösträtt!
10.06.2021 12:02