Hoppa till innehållet

Kommunalval förrättas 18.4.2021

Kommunalval 18.4.2021.

Följande kommunalval förrättas den 18 april 2021. I valet påverkar kommuninvånarna vem som representerar dem i kommunens beslutsfattande organ.

Vid kommunalvalet väljs 85 fullmäktigeledamöter i Helsingfors stadsfullmäktige för fyra år. Fullmäktige beslutar om stadens viktigaste ekonomiska frågor och om hur stadsförvaltningen ska organiseras. Fullmäktige utser ledamöterna i stadens organ, t.ex. stadsstyrelsen och nämnderna, och tillsätter de viktigaste tjänsterna. Invånarna kan påverka beslutfattandet genom att rösta i kommunalval.

Nästa kommunalval ska förrättas den 18 april 2021.

 Kontaktuppgifter för Helsingfors stads centralvalnämnd

Centralvalnämndens byrå
Kajsaniemigatan 3 B 16, 3 våningen 00100 Helsingfors
tel. (09) 310 13344
e-post kesvlk(at)hel.fi26.01.2021 07:45

Användning av stadens lokaler för tillställningar som hänför sig till 2021 års kommunalval

Helsingfors stadskansli har publicerat en anvisning om användning av stadens lokaler för tillställningar som hänför sig till 2021 års kommunalval.

Användning av stadens lokaler till 2021 års kommunalval (.pdf)