Hoppa till innehållet

Stadsdelarnas stadslotsar

Alla stordistrikt i Helsingfors har en stadslots som hjälper invånarna att hitta rätt kanaler för att påverka. Stadslotsarna ger information, vägledning och råd om möjligheter att delta och påverka. Stadslotsarna stöder dialog, samarbete och samordning av regional utvecklingsverksamhet mellan invånarna, gemenskaperna och föreningarna i staden. Med hjälp av stadslotsarna kan invånarna, gemenskaperna och föreningarna lättare hitta samarbetspartner med liknande intressen. Stadslotsarna deltar också i organiseringen av borgmästarens invånarkvällar.

 

Dessutom utvecklar och genomför stadslotsarna deltagande budgetering i samarbete med stadens sektorer och ser till att den deltagande budgeteringen genomförs på ett jämlikt sätt i sina områden. Helsingfors deltagande budgetering, OmaStadi, har nu genomförts två gånger under 2018–21 (första gången 2018–2019 och andra gången 2020–2021). I OmaStadi har invånarna kunnat komma med idéer, planera och bestämma hur staden ska utvecklas med 13,2 miljoner euro. Stadslotsarna stöder invånarna i alla skeden av processen. Läs mer om OmaStadi.


Alla stadslotsar kan nås på e-postadressen stadiluotsi@hel.fi. Du kan också kontakta stadslotsen på ditt område direkt via förnamn.efternamn@hel.fi eller per telefon. Stadslotsarnas telefonnummer hittar du i stadens telefonkatalog.


Södra stordistriktet Jarkko Laaksonen Facebook
Västra stordistriktet: Johannes Jauhiainen (fr.o.m. 1.6.2022 Laura Päiväpuro) Facebook
Mellersta stordistriktet: Gritten Naams Facebook
Norra stordistriktet och Kårböle: Anni Salla Facebook
Nordöstra stordistriktet Kirsti Kallansalo Facebook
Sydöstra stordistriktet och Nordsjö: Johannes Jauhiainen Facebook
Östra stordistriktet och Östersundom: Marjaana Jaranne Facebook22.12.2022 13:28