Hoppa till innehållet

Stadslotsar

Stadslotsar

Sedan våren 2018 har alla stordistrikten en egen stadslots som hjälper invånarna att hitta rätt kanaler för att påverka i Helsingfors. Stadslotsarna erbjuder information, styrning och rådgivning kring möjligheterna att påverka och om frågor som gäller medborgarbudgeten. Stadslotsarna stöttar samarbetet mellan olika aktörer i områden och ordnar bl.a. borgmästarens invånaraftnar. Stadslotsarna utvecklar och verkställer medborgarbudgeten tillsammans med stadens sektorer och ser till att medborgarbudgeteringen utförs på ett jämställt sätt.

–   Vi är brobyggare mellan stadsborna och staden, vi skapar förbindelser till stadsorganisationen med andra som håller på med delaktighetsarbete, säger Outi Rissanen, stadslots för nordöstra Helsingfors.

Stadslotsarna bekräftar med en mun att de är ivriga och förväntansfulla inför det nya arbetet.
– Jag är beredd att bryta fördomar, ifall vi möter även sådana, berättar Jarkko Laaksonen, lots för södra Helsingfors.

Som sitt första jobb planerar lotsarna hur de bäst kan nå ut till invånarna, företagarna och sammanslutningarna och bli kända i sina områden. De kan i framtiden kontaktas genom elektroniska kanaler eller träffas till exempel på bibliotek, i lekparker och på evenemang. I början kartlägger lotsarna samarbetsnätverken, behoven och resurserna i de egna områdena.

– Jag väntar på att få främja samhörigheten i mitt område, säger Silja Lindblad, stadslots i västra Helsingfors. Inne på samma spår är mellersta stadsdelarnas Antti Sarpo, som hoppas kunna lotsa stadsborna genom den komplicerade stadsorganisationen.

Stadslotsarnas områden har huvudsakligen delats upp enligt stadens sju stordistrikt. Stordistriktens invånarantal varierar från cirka 40 000 invånare till över 100 000 invånare, varför distriktsindelningen har omarbetats en aning. Som bilaga finns en lista över stadsdelarna som hör till de olika stadslotsarna.
Ella Tanskanen från Norra stordistriktet vill delta i byggandet av en ny slags verksamhet, uttryckligen sådan som grundar sig på stadsbornas behov. Kollegan i Östra stordistriktet och Östersundom Belinda Barbato vill inleda med att bekanta sig med invånarna och aktörerna i sitt område och utreda hurdana idéer stadsborna redan har för att utveckla sitt eget område.

"Deltagande budgetering på stadsnivån är nytt"

Stadslotsarna påpekar att staden redan erbjuder många möjligheter till växelverkan och deltagande, men nytt inom stadens verksamhet är den deltagande budgeteringen. Där får stadsborna årligen besluta för vilka ändamål en summa på 4,4 miljoner euro används. Stadslotsarna säkrar tillsammans med stadens övriga aktörer att beredningen av de lokala projekten förverkligas flerstämmigt och på lika villkor.

– Målet är att få med alla stadsbor. Även de som inte har deltagit tidigare, säger Pauli Saloranta, stadslots för Sydöstra stordistriktet och Nordsjö.

Stadslotsarna kan nås per e-post på fornamn.efternamn@hel.fi eller per telefon. Stadslotsarnas telefonnummer finns i stadens telefonkatalog.

Du hittar stadslotsarna också på sociala medier:
Facebook: Stadslots Förnamn Efternamn och
Twitter: @stadiluotsit, Instagram @Stadiluotsit

Stadslotsarnas stadsdelar i Helsingfors
12.05.2020 20:19