Hoppa till innehållet

EU-projektet Healthy Boost

Helsingfors stad deltar i ett samprojekt för Östersjöområdet som finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Healthy Boost – Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region – boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities. I projektet främjas tvärsektoriellt samarbete för att öka hälsa och välfärd bland invånarna i Östersjöområdet.

Helsingfors målsättning är att förstärka underrepresenterade grupper i beslutsfattandet för den samhälleliga verksamheten samt att skapa möjligheter att påverka på lika villkor för att förbättra stadsbornas välmående. Projektet genomförs som en del av medborgarbudgeten 2020 och dess verksamhet fokuserar särskilt på att göra invånarna delaktiga.

Från Finland deltar också Yrkeshögskolan Metropolia samt Åbo stad. Övriga länder som deltar är Estland, Lettland, Sverige, Polen och Ryssland.

Projektet pågår fram till 30 juni 2021.

Mer info: http://www.healthyboost.eu/

Healthy Boost project logo
29.05.2020 14:49