Hoppa till innehållet

Deltagande budgetering

Medborgarbudgeten är ett sätt för stadsborna att föreslå idéer och bestämma om hur stadens medel ska användas inom ramarna för det anslag som stadsstyrelsen har fastställt. Helsingfors medborgarbudget heter OmaStadi. Idéer och röstning på webbtjänsten OmaStadi.hel.fi.

Anslaget uppdelas enligt stordistrikten och utifrån invånarantalen. Dessutom reserveras en femtedel av budgeten för att förverkliga förslag som gäller hela staden. Vem som helst, oberoende av ålder eller bostadsort, kan komma med förslag.
I det första skedet i slutet av 2018 producerades 1273 förslag. Under den gemensamma utvecklingen förädlade invånarna och stadens experter 369 planer av förslagen. Stadens sektorer tar fram budgetkalkyler för planerna.

De genomförbara förslagen går vidare till omröstning. Alla helsingforsare som fyllt tolv år under röstningsåret får delta. I den första OmaStadi-omröstningen hösten 2019 valdes 44 planer för att förverkligas. Helsingfors stad har ansvar för att förverkliga planerna. Man kan följa med hur planerna avancerar på adressen OmaStadi.hel.fi.


Invånarna gör staden till vad den är.12.05.2020 20:01