Hoppa till innehållet

Delaktighetsspel

Helsingfors stads delaktighetsspel hjälper stadens anställda att begrunda hur verksamheten och tjänsterna kan planeras allt bättre tillsammans med stadsborna.  Samtidigt fungerar det som en introduktion till Helsingfors delaktighetsmodell och som en byggplattform för konkreta delaktighetsplaner där hela personalen bidrar. 

Delaktighetsspelet är ett brädspel och det kan spelas av vem som helst som är intresserad av stadens tjänster och verksamhet och utvecklandet av dem. Materialet är tillgängligt för alla på nätet.

Delaktighetsspelet börjar med identifierandet av delaktighetens delområden och nyttor. Under spelets gång bedöms vad som för tillfället görs bra för att möjliggöra stadsbornas delaktighet och vad som kunde förbättras. I spelets sista skede görs upp om de praktiska åtgärderna. För spelet har också utvecklats ett dokumenterings- och uppföljningsverktyg med hjälp av vilket man dokumenterar delaktighetsplanerna som skapas under spelets gång, producerar mätbara data om hur delaktigheten förverkligas och samlar information om spelets användning och utvecklingsbehov.

Spelet för utveckling av delaktigheten utvecklades år 2017 under ledning av Helsingfors stadskansli i samverkan med servicedesignbyrån Hellon . I utvecklingen och testandet deltog en omfattande grupp anställda från olika delar av stadens organisation. Dessutom utbildades cirka 30 anställda från olika sektorer för att facilitera, eller styra spelsituationerna. Vid början av år 2018 har över 2 000 anställda vid staden spelat delaktighetsspelet.

Grunden i den nya stadstrategin och delaktighetsmodellen

I Helsingfors nya strategi betraktas staden som en gemenskap, i vars utvecklande stadsborna deltar aktivt. Modellen för delaktighet och interaktion som godkändes i slutet av år 2017 lyfter fram utnyttjande av individers och gemenskapers kunskaper och expertis, möjliggörande av spontan verksamhet och likvärdiga möjligheter att delta som principer för delaktigheten.


Delaktighetsspel
Delaktighetsspelets spelkort
Facilitators instruktioner
06.12.2019 07:20