Hoppa till innehållet

Rösta i val

Rösta och följ beslutsfattandet

Varje höst röstar man om stadens medborgarbudget. Det första året fördelades 4,4 miljoner euro mellan stadsbornas idéer. Man börjar förbereda nya förslag i början av året. Läs mer på https://omastadi.hel.fi/  

Helsingfors ungdomsråd

Ungdomsrådet är en grupp av 30 helsingforsungdomar i åldern 13-17 år som väljs årligen och har som uppgift att påverka. Gruppen ser till att de ungas röst blir hörd i Helsingfors beslutsfattande och i de olika sektorernas verksamhet. Rådet är en del av de ungas system Krut för att påverka i Helsingfors.

Valen har ordnats vartannat år sedan 2019, alltså är verksamhetsperioden två år. Läs mer om ungdomsrådet här.

Följ med beslutsfattandet

Helsingfors stads högsta beslutsfattande organ är stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och nämnderna. Du kan läsa dessas motions-, mötes- och beslutshandlingar elektroniskt.

Stadsfullmäktiges sammanträden är öppna för alla stadsbor och de ordnas i stadshusets fullmäktigesal. Du kan komma till sessionssalens läktare (ingång från Sofiegatan 3) eller följa diskussionen på Helsingforskanalen direkt eller efteråt en inspelning efteråt.

Med hjälp av stadsmiljösektorns tjänst Planvakten kan du beställa aktuella detalj- eller trafikplaner till din e-post. Du kan säga din åsikt om dem eller göra en anmärkning.

I Beslutstjänsten kan du bland annat se närområdets beslut på kartan och ögna igenom de nyaste besluten (på finska).

Sökande av ändring

Den som är missnöjd med ett beslut från kommunstyrelsen, en nämnd eller dess sektioner samt myndigheter underställda dessa får skriftligt be om omprövning, direkt hos det organ som ansvarar för beslutet.

Läs mer här
12.03.2021 12:01