Hoppa till innehållet

Information för föreningar

Staden understöder föreningar, sammanslutningar och invånargrupper i Helsingfors med ca 60 miljoner euro om året. Ansökan om understöd och e-tjänsterna för föreningar har samlats inom ramen för e-tjänsten asiointi.hel.fi.

Kommissionen för frivilligt arbete främjar samverkan mellan Helsingfors stad och frivilliga organisationer.

Uppgifter om vilka verksamhetsförutsättningar som gäller för föreningar och organisationer och länkar till de tillstånd som behövs finns samlade på webbplatsen Suomi.fi.

Föreningens grundanmälan, anmälan om stadgeändring och anmälan om upplösning kan göras elektroniskt på Patent- och registerstyrelsens webbsidor. Identifieringen sker med bankernas bankkoder.

Möteslokaler och andra lokaler kan man söka med hjälp av sökmotorn Sök konferenslokal i Helsingfors på visithelsinki.fi 

Lokaler finns att hyra på många olika ställen och för många olika ändamål:

Invånar- och föreningsverksamhet

Det går också att delta i invånar- och föreningsverksamhet genom att verka och vara med i invånarföreningar eller ungdomsföreningar.

Tjänster och nyheter

De riktade tjänster och nyheter som staden erbjuder för föreningar har samlats på sidan Tjänster enligt invånargrupp, föreningar.

 

Invånar- och organisationsverksamhet

 

Sångkör på Senatstorget

Man kan via organisationer och föreningar påverka gemensamma angelägenheter, delta i frivilligverksamhet och vara med och skapa stadskultur. Staden stöder aktiva invånare och organisationer genom att bevilja understöd och ställa lokaler till förfogande. Ta del av anvisningarna om evenemangsarrangemang och exempel på stadsaktivism (pdf). Läs om understöd till organisationer här.

Vi gör en bättre stad tillsammans – Helsingfors som partner för organisationer och sammanslutningar. Evenemang 13.12.2016 

Material från evenemanget 

Hur stöder stadens nya delaktighetsmodell frivillighet och samverkan? Ordföranden för delaktighetsarbetsgruppen, ungdomsdirektör Tommi Laitio

Sambruk av lokaler i stadens ägo och därtill hörande tjänster. Interaktionschef Johanna Seppälä, stadskansliet

Case Varaamo. Varaamo.hel.fi. Planerare Juho Kerppola, stadsbiblioteket

Utredning om en modell för frivillighet. Projektplanerare Saara Jäämies, stadskansliet

Helsingfors stads understöd 2017. Controller Pia Halinen, stadskansliet

 

Information om understöd:

Invånarsamarbete

Social- och hälsovårdsnämnden

Direktionen för finska arbetarinstitutet

Kultur- och biblioteksnämnden

Kommissionen för invandrar- och integrationsärenden06.12.2019 07:22