Hoppa till innehållet

De frivilligas Helsingfors

Frivilligverksamheten ger dig oförglömliga erfarenheter och något meningsfullt att göra. Genom den möter man nya människor utanför sina egna bubblor och får möjligheten att skapa oförglömliga stunder.

De frivilligas Helsingfors

Du kan bekanta dig med stadsdelsföreningarnas verksamhet på webbplatsen Helka.net

Idrottsföreningar indelade enligt idrottsgren

Information för ungdomsorganisationer i Helsingfors
FRK:s arbete
Stationens Barn

Patientorganisationer och föreningar
Handikapporganisationer

Koloniträdgårdsföreningarna ansvarar för koloniträdgårdsverksamheten i Helsingfors.
DODO Ry ordnar stadsodling.

Du kan delta i frivilligverksamheten bland annat via  social- och hälsovården. Du kan till exempel bli kulturkompis. De som koordinerar frivilligverksamheten hjälper dig i början.19.03.2021 14:46

Information till organisationer

Staden understöder organisationer, föreningar och invånargrupper i Helsingfors med cirka 60 miljoner euro per år. Ansökan om understöd från staden och elektronisk kontakt med staden sker via e-tjänsten asiointi.hel.fi.