Hoppa till innehållet

Ge respons

Ge respons, ställ frågor, skicka förslag eller kom med beröm, kritik eller andra kommentarer. Vi försöker svara inom fem arbetsdagar. Ditt meddelande kan publiceras på stadens sidor om du ger din tillåtelse.

Du kan skicka ditt meddelande anonymt, men om du vill ha svar måste vi ha dina kontaktuppgifter.

Din respons kunde inte skickas på grund av ett tekniskt fel.

Vänligen försök på nytt senare.

Typ av respons
(högst 10000 tecken)


Ge dina kontaktuppgifter om du vill ha personligt svar. Om du tillåter att ditt meddelande publiceras läggs bara namnet eller signaturen ut.


Eftersom dataskyddet inte är säkrat för den här responsblanketten ska du inte uppge t.ex. personbeteckningar eller bankkontonummer eller lämna uppgifter som gäller förmögenhet. Lämna inte heller känsliga uppgifter, t.ex. uppgifter om hälsotillstånd eller klientskap.

Elektroniska meddelanden sänds till myndigheterna på avsändarens ansvar (lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 13/24.1.2003, 8 §). Om det har bestämts en tidsfrist för inlämnande av handlingen ska avsändaren se till att handlingen kommer in till myndigheten inom tidsfristen (förvaltningslagen 434/6.6.2003, 17 §).

Som ett responsmeddelande ska du följaktligen aldrig sända t.ex. lagstadgade anmärkningar, klagomål eller en begäran om omprövning av ett beslut.

Registerbeskrivning för responssystemet Information om att ge respons

Viktiga nummer

Allmän rådgivning
09 310 11111 

Hälsorådgivning 24 h
09 10023 

Turistinformation
09 310 13300 

Företagsrådgivning
09 310 36360