Hoppa till innehållet

Aktuella projekt

Läs om aktualiteter som gäller deltagande i nyheterna på denna sida eller på förvaltningarnas sidor där motsvarande ämnen behandlas. På denna sida kan man dessutom lära sig om var man kan påverka stadens planering och beslutsfattande.

Från och med 15 november går det att lämna in förslag om hur man ska använda deltagande budgeterings medel på tjänsten OmaStadi.hel.fi. Idéer och kommentarer kring förslagen fortsätter i workshoppar och på OmaStadi-tjänsten fram till 9 december.


Nyheter


Berätta på kartan. Med denna tjänst samlar staden invånarnas åsikter och observationer. Förfrågningar om aktuella ärenden och planer ordnas också med denna tjänst. Idéerna och observationerna används i den fortsatta planeringen. Planer på kartan.

Ta del i stadsplaneringen genom att kommentera och delta i diskussionerna

På stadsplaneringens sidor finns aktuell information om planläggning och trafikplanering. Planeringen följer en viss process och genom att bekanta sig med den förstår man hur man kan påverka planeringen. Läs även den allmänna informationen om hur man kan påverka stadsplaneringen.

När planeringsarbetet inleds framläggs ett program för deltagande och bedömning, och senare planutkast med en bestämd tid för anmärkningar. Ställningstaganden till dessa kan tillställas stadsmiljösektor per responsblankett eller planerarna direkt.

Nu framlagt

Följ stadsplaneringsprojekt på sidan Aktuella projekt

Sidorna för områdesbyggande och webbplatsen Nytt i Helsingfors ger allmän information om platserna för områdesbyggande.

Man kan delta i planeringen av parker och gator via byggnadsverkets webbplats. Man deltar i planeringen genom att ta kontakt med planerare och genom att delta i evenemang där planer presenteras och genom att svara på invånarförfrågningar.

Ett snabbare och mera direkt sätt att påverka, är genom att bli parkfadder. Det finns redan närmare 500 parkfaddrar.

De ungas påverkningskanal är Krut. Läs mera på Ruuti.net, även på svenska, om elevkårernas verksamhet och om elevkårsdagarna.

Direkt deltagande och närdemokrati förstärktes år 2013 i tre experiment gällande medborgarinflytande. Lärdomarna från dessa experiment kommer att utnyttjas i större utsträckning i framtiden. Läs mera på webbplatsen för demokratipiloterna.

Följ med beslut

På webbsidorna för beslutfattande kan man läsa stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och nämndernas föredragningslistor innan mötena äger rum. Här finns även uppgifter om medlemmarna i de olika förtroendeorganen och kontaktuppgifter till dem.

Med tjänsten Beslut (Päätökset på finska) kan man använda en karta för att bekanta sig med besluten om till exempel ett närområde och snabbt ta fram de senaste besluten.

Ta ställning till aktuella planeringsområden på stadsplaneringens diskussionsspalt. Meddelande om invånaraftnarna ges på finska på HelsinkiKaupunkiympäristö-sidorna på Facebook. Diskussioner pågår också på Plattformen i Kampen.

På stadsplaneringens mötesplats Plattformen får du också veta i vilken riktning Helsingfors utvecklas. Plattformen, Laituri, är info- och utställningslokal och ligger i gamla busstationen vid Narinken. Plattformen välkomnar alla som är intresserade av stadsplanering – planläggning, byggande och trafik – samt av Helsingfors framtid.

Förvaltningarna och affärsverken berättar på sina webbsidor om aktuella projekt och diskussionsmöten. Här publiceras nyheter om informationsmöten och förfrågningar.  13.02.2020 17:56