Suoraan sisältöön

Stadstyrelsens ledamöter

Stadstyrelsens ledamöter 2020. Foto: Pertti Nisonen / Helsingfors stad

Stadsstyrelsens ledamöter 2019–2021

Parti
Ledamöter
Personliga ersättare
Saml. ordf. Borgmästare Jan Vapaavuori Ulla-Marja Urho
Vihr. I vpj
Gröna  I v.ordf

Biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki

Mikko Särelä
Kok.
Saml.
Biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn Pia Pakarinen
Juha Hakola
SDP

Biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn Nasima Razmyar

Thomas Wallgren
Vihr.
Gröna

Biträdande borgmästare för social- och hälsovårdssektorn Sanna Vesikansa

Jasmin Hamid
Kok.
Saml.
Daniel Sazonov

Jenni Pajunen

Kok.
Saml.
Wille Rydman Arja Karhuvaara
Kok.
Saml.
Terhi Koulumies Otto Meri
Vihr.
Gröna
Reetta Vanhanen Mikko Kiesiläinen
Vihr.
Gröna
Ozan Janar        

Fatim Diarra

SDP IIvpj
II v.ordf.         
Tomi Sevander

Elisa Gebhard

Vas.
Vf
Veronika Honkasalo

Suldaan Said Ahmed 

Vas. Anna Vuorjoki Mai Kivelä
Ps.
Sannf.
Mika Raatikainen Mari Rantanen
RKP
SFP
Marcus Rantala

Silja Borgarsdóttir Sandelin


Stadsstyrelsen sammanträder en gång i veckan på måndagar kl. 16, utom under större helger och semestertider. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. Stadsstyrelsens sammanträden hålls i stadsstyrelsens sessionssal på stadshuset.

Sammanträdestider 2020

Första sammanträde på våren hålls 13.1 och sista 22.06.  Första sammanträde på hösten hålls 10.8 och sista 14.12. Inga möten på 17.2, 13.4 , 7.9 och 12.10.

Stadsstyrelsens morgonskolor 2020 hålls 26.3, 23.4, 28.5, 3.9, 8.10 och 26.11.09.03.2020 12:54