Hoppa till innehållet

Stadstyrelsens ledamöter och sammanträdestider

Stadstyrelsens ledamöter 2020. Foto: Pertti Nisonen / Helsingfors stad

Stadsstyrelsens ledamöter 2019–2021

Parti
Ledamöter
Personliga ersättare
Saml. ordf. Borgmästare Jan Vapaavuori Ulla-Marja Urho
Vihr. I vpj
Gröna  I v.ordf

Biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki

Mikko Särelä
Kok.
Saml.
Biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn Pia Pakarinen
Juha Hakola
SDP

Biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn Nasima Razmyar

Thomas Wallgren
Vihr.
Gröna

Biträdande borgmästare för social- och hälsovårdssektorn Sanna Vesikansa

Jasmin Hamid
Kok.
Saml.
Daniel Sazonov

Jenni Pajunen

Kok.
Saml.
Wille Rydman Arja Karhuvaara
Kok.
Saml.
Seija Muurinen
Otto Meri
Vihr.
Gröna
Reetta Vanhanen Mikko Kiesiläinen
Vihr.
Gröna
Ozan Janar        

Fatim Diarra

SDP IIvpj
II v.ordf.
Tomi Sevander

Elisa Gebhard

Vas.
Vf
Veronika Honkasalo

Suldaan Said Ahmed 

Vas.
Vf

Anna Vuorjoki

Mai Kivelä
Ps.
Sannf.
Mika Raatikainen Mari Rantanen
RKP
SFP
Marcus Rantala

Silja Borgarsdóttir Sandelin


Stadsstyrelsen sammanträder en gång i veckan på måndagar kl. 16, utom under större helger och semestertider. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. Stadsstyrelsens sammanträden hålls i stadsstyrelsens sessionssal på stadshuset. 

Sammanträdestider 2021

Första sammanträde på våren hålls 4.1. och sista 28.6. Första sammanträde på hösten hålls 26.7. och sista 13.12. Inga möten på 22.2, 5.4 , 18.10. och 6.12. 27.05.2021 12:46