Hoppa till innehållet

Kaupunginhallitus
38 / 21.10.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 688 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 689 Asia/2

V 13.11.2019, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 690 Asia/3

V 6.11.2019, Oulunkylän Maaherrantien tonttien ja Jokiniementien varren puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12527) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 691 Asia/4

V 6.11.2019, Kaarelan Kaarelankuja 2 asemakaavan muuttaminen (nro 12589) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 692 Asia/5

V 6.11.2019, Nuorten aloitteet 1.1. - 30.6.2019 (pdf) (html)


§ 693 Asia/6

V 6.11.2019, Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.- 30.6.2019 (pdf) (html)

Liite 1


§ 694 Asia/7

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Hallintokantelu kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden neljästä viranhaltijasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 695 Asia/8

Lainan myöntäminen Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1


§ 696 Asia/9

Helsingin kaupungin eettiset periaatteet (pdf) (html)


§ 697 Asia/10

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet (pdf) (html)


§ 698 Asia/11

Hyvösen lastenkodin hankesuunnitelma (Myrskylänkujan toimipiste) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 699 Asia/12

Väliaikaisen tilaelementeistä koostuvan paviljongin hankesuunnitelma (Eiranranta 1) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 700 Asia/13

Rakennusten omistajahallinnon siirto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta kaupunkiympäristölautakunnalle (pdf) (html)

Liite 1

Rakennusluettelo

Liite 2

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan lausunto kaupunginhallitukselle Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityksestä lautakunnan hallinnassa olevien rakennusten siirtämisestä kaupunkiympäristölautakunnan omistajahallintoon, allekirjoitettu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 701 Asia/14

Valtuutettu Dani Niskasen toivomusponsi valaistuksen lisäämisen selvittämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 702 Asia/15

Valtuutettu Vesa Korkkulan toivomusponsi opettajien ja oppilaiden näkemysten huomioimisesta Vuosaaren lukion uudisrakennuksen sisällöllisessä suunnittelussa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 703 Asia/16

Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi erikoisopetuspäivien järjestämisestä PopUp-kouluna tai Helsinki Education Weekin yhteydessä (pdf) (html)


§ 704 Asia/17

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2020–2023 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 705 Asia/18

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite kujanteiden käytön valvonnasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 706 Asia/19

Valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponsi seksuaalikasvatuksen koulutuksesta opettajille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 707 Asia/20

Kaupunginvaltuuston 9.10.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 708 Asia/21

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.06.12.2019 07:31