Hoppa till innehållet

Kaupunginhallitus
35 / 30.09.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 652 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 653 Asia/2

V 9.10.2019, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 15.9.2019


§ 654 Asia/3

V 9.10.2019, Korkeasaaren vastaanottorakennusten ja Mustikkamaan leikkipuiston asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12520) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 655 Asia/4

V 9.10.2019, Mellunkylän Kontulan Keinutie 9:n asemakaavan muuttaminen (nro 12526) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 656 Asia/5

V 9.10.2019, Hallintosäännön muutokset; kaupunginkanslian uudistuminen ja apulaispormestareiden toimivallan täsmentäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 657 Asia/6

V 9.10.2019, Karhusaaren eteläosan pientalotonttien asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12486) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 658 Asia/7

V 9.10.2019, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotus Patterimäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12477 hyväksymisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 659 Asia/8

Pelastuskomentajan virkasuhteen päättyminen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite1


§ 660 Asia/9

Helsingin kaupungin liittyminen METREX-verkoston jäseneksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 661 Asia/10

Herttoniemen metrokorttelin kehittämisen hankintamenettelyn käynnistäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 662 Asia/11

Asuinkerrostalotontin myyminen Kalasataman Sompasaaresta (tontti 10634/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 663 Asia/12

Asuntolaivoille tarkoitetun alueen varaaminen Asuntolaivurit ry:lle (Herttoniemi, Kipparlahti, tontti 43019/1 ja vesialue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 664 Asia/13

Valtuutettu Mikko Särelän aloite erityislasten palvelujen parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 665 Asia/14

Kiinteistökaupan tekeminen rakennuksesta ja tontista 91-13-407-10 (Etu-Töölö, Dagmarinkatu 6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 666 Asia/15

Steniuksentien asemakaavamuutoksen nro 12463 määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (Etelä-Haaga, Steniuksentie 14 ja 20) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 667 Asia/16

Kaupunginvaltuuston 25.9.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 668 Asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.06.12.2019 07:31