Hoppa till innehållet

Kaupunginhallitus
32 / 09.09.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 550 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 551 Asia/2

V 25.9.2019, Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 552 Asia/3

V 25.9.2019, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 16.8.2019, Oskala Hannu


§ 553 Asia/4

V 25.9.2019, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenen ja varajäsenen sekä puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 21.8.2019


§ 554 Asia/5

V 25.9.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 555 Asia/6

V 25.9.2019, Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite laittomasti maassa olevien palveluiden laajentamisen purkamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 556 Ärende/7

V 25.9.2019, Den av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om bortforsling av gatusnö (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)§ 556 Asia/7

V 25.9.2019, Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite aurauslumen poiskuljetuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 557 Asia/8

V 25.9.2019, Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite lumen mereen kippaamisen lopettamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 558 Asia/9

V 25.9.2019, Valtuutettu Tuula Haataisen aloite asukkaille vaarallisen lumen vastaanottopaikan siirtämisestä Herttoniemestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 559 Asia/10

V 25.9.2019, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamisesta vuoteen 2025 mennessä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 560 Ärende/11

V 25.9.2019, Den av ledamoten Martina Harms-Aalto väckta motionen om ökning av antalet personalbostäder (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)§ 560 Asia/11

V 25.9.2019, Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite palvelussuhdeasuntojen lisäämiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 561 Asia/12

V 25.9.2019, Valtuutettu Otto Meren aloite Hitas-järjestelmän lakkauttamisesta (pdf) (html)


§ 562 Asia/13

V 25.9.2019, Valtuutettu Pentti Arajärven aloite Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman sosiaalisten vaikutusten arvioimiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 563 Asia/14

V 25.9.2019, Valtuutettu Fatim Diarran aloite maahanmuuttajavanhempien kotoutumiskoulutuksen nopeuttamisesta yhteistyössä koulujen kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 564 Asia/15

V 25.9.2019, Valtuutettu Maria Ohisalon aloite työttömien työkyvyn ylläpitämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 565 Asia/16

V 25.9.2019, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite alueellisesta varhaiskasvatuspaikkatakuusta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 566 Asia/17

V 25.9.2019, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite lähikouluperiaatteen laajentamisesta erityisluokkaopetukseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 567 Asia/18

V 25.9.2019, Valtuutettu Pia Kopran aloite tekonurmikentästä Pukinmäen liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 568 Asia/19

V 25.9.2019, Valtuutettu Fatim Diarran aloite Lapsiystävällinen kunta -mallista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 569 Asia/20

V 25.9.2019, Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite kaupungin liikuntatilojen maksuttomuudesta toisen asteen opiskelijoille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 570 Asia/21

V 25.9.2019, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite vuoden 1918 muistolaatasta Hietaniemen hautausmaalle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 571 Asia/22

V 25.9.2019, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite äänilevykokoelmasta keskustakirjasto Oodiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 572 Asia/23

V 25.9.2019, Valtuutettu Mia Nygårdin aloite poikien syrjäytymisen ehkäisemisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 573 Asia/24

V 25.9.2019, Valtuutettu Pentti Arajärven aloite romanien kansallispäivän viettämisestä kouluissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 574 Ärende/25

V 25.9.2019, Den av ledamoten Eva Biaudet väckta motionen om Helsingfors inträde i Fair Saturday-stadsnätverket för kultur, konst och sociala aktiviteter (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 574 Asia/25

V 25.9.2019, Valtuutettu Eva Biaudet'n aloite Helsingin liittymisestä kulttuuria, taidetta ja sosiaalisia aktiviteetteja edistävään Fair Saturday -kaupunkiverkostoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 575 Asia/26

V 25.9.2019, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kirjaston perustamisesta Kalasatamaan (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 576 Asia/27

V 25.9.2019, Valtuutettu Ozan Yanarin aloite lasten ja nuorten harrastamisen tukemisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 577 Asia/28

V 25.9.2019, Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite lapsiperheiden liikuntamahdollisuuksista koulujen liikuntasaleissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 578 Asia/29

V 25.9.2019, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite esteettömyyden lisäämiseksi kaupungin kokoustiloissa induktiosilmukan avulla (pdf) (html)


§ 579 Asia/30

V 25.9.2019, Valtuutettu Osmo Soininvaaran aloite Yliopiston metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin avaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 580 Asia/31

V 25.9.2019, Valtuutettu Kati Juvan aloite rollaattorin kanssa liikkuvien maksuttomasta matkustamisesta HSL:n bussiliikenteessä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 581 Asia/32

V 25.9.2019, Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite rollaattoreiden ja lastenvaunujen yhtäläisestä kohtelusta joukkoliikenteessä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 582 Asia/33

V 25.9.2019, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulujen seksuaalikasvatuksen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 583 Asia/34

V 25.9.2019, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite vanhusten hoivasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 584 Asia/35

V 25.9.2019, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kotihoidossa olevien ikäihmisten aktivoinnista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 585 Asia/36

V 25.9.2019, Valtuutettu Mari Rantasen aloite lasten sukuelinten silpomista ehkäisevästä toimintasuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 586 Asia/37

V 25.9.2019, Valtuutettu Seija Muurisen aloite Helsingin Seniorisäätiön käytössä olevien kiinteistöjen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 587 Asia/38

V 25.9.2019, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite moniammatillisen mielenterveystyön lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 588 Asia/39

Hankintaoikaisuvaatimus, toimistotarvikkeet (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 11.7.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 589 Asia/40

Hankintaoikaisuvaatimus, pesu- ja puhdistusaineet (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Lausunto 2.8.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 590 Asia/41

Hankintaoikaisuvaatimus, pesu- ja puhdistusaineiden hankinnan väliaikainen järjestäminen (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Lausunto


§ 591 Asia/42

Kontulan keskusta-alueen varaaminen kehityshankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Mellunkylä, Kontulan keskusta-alue, tontit 47021/8–12) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 592 Asia/43

Lausunto oikeusministeriölle yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista (pdf) (html)

Liite 1

Oikeusministeriön lausuntopyyntö

Liite 2

HKL:n lausunto

Liite 3

Kaupunkiympäristön toimialan lausunto

Liite 4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan lausunto

Liite 5

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 593 Asia/44

Lausunto oikeusministeriölle julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä (pdf) (html)


§ 594 Asia/45

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2020−2022 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 595 Asia/46

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite jalkakäytävien talvikunnossapidon palautuksesta paikallistason vastuulle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 596 Asia/47

Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi lautakuntien julkisista kokouksista vuonna 2019 (pdf) (html)


§ 597 Asia/48

Valtuutettu Mai Kivelän toivomusponsi kaupungin ruokapalveluiden ruokalistan ilmastokuormituksen ja ruokahävikin vähentämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 598 Asia/49

Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi ruokakulttuuristrategian toteutumisen selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 599 Asia/50

Maa-alueen vuokraaminen Myllypuron voimistelu- ja liikuntahallin rakentamista varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 600 Asia/51

Vastaus sosiaali- ja terveysministeriölle kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajaroolin selvittämistä koskevaan kyselyyn (pdf) (html)

Liite 1

Kysely, saate, suomi

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 601 Asia/52

Kaupunginvaltuuston 28.8.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 602 Asia/53

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.06.12.2019 07:31