Hoppa till innehållet

Kaupunginhallitus
18 / 29.04.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 261 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 262 Asia/2

V 8.5.2019, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 6.4.2019


§ 263 Asia/3

V 8.5.2019, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 17.4.2019 liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä


§ 264 Asia/4

V 8.5.2019, Toimitilojen vuokraaminen NCC Property Development Oy:ltä ja Swiss Life Asset Management AG:lta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma Fredriksberg 2 vaihe ja 1 vaiheen jatko 110119

Liite 2

Vuokrasopimusluonnos NCC Property Development Oy Konepajankuja 3

Liite 3

Vuokrasopimusluonnos Swiss Life AG Konepajankuja 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 265 Asia/5

V 8.5.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille (Vuosaari, Rastila, tontit 54010/ 5 ja 6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Asia/6

V 8.5.2019, Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 267 Asia/7

V 22.5.2019, Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite aloitteiden päätösehdotusten selkeyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 268 Asia/8

V 22.5.2019, Valtuutettu Dani Niskasen aloite Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden takaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 269 Asia/9

V 22.5.2019, Valtuutettu Jukka Järvisen aloite Kaljakellunta-tapahtuman lopettamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 270 Asia/10

V 22.5.2019, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Vanhankaupunginkosken padon purkamisen kannattavuudesta ja suunnittelusta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 271 Asia/11

V 22.5.2019, Valtuutettu Pia Kopran aloite Hietaniemen rannan rauhoittamisesta festivaaleilta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 272 Asia/12

V 22.5.2019, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulujen seksuaalikasvatuksen kehittämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 273 Asia/13

V 22.5.2019, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite esiintymislavan rakentamisesta Alppipuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 274 Asia/14

V 22.5.2019, Valtuutettu Elina Moision aloite kaupungin osallistumisesta Global Active City -ohjelmaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 275 Asia/15

V 22.5.2019, Valtuutettu Emma Karin aloite perhetyön tuomisesta päiväkoteihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 276 Asia/16

V 8.5.2019, Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraportti 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 277 Asia/17

Oy Apotti Ab:n pääomittaminen vuonna 2019 (pdf) (html)


§ 278 Asia/18

Helsinki Region Marketing Oy:n omistajapoliittisen linjauksen muuttaminen ja yhtiön pääomittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 279 Asia/19

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle (pdf) (html)


§ 280 Asia/20

Henkilöstöraportti 2018 (pdf) (html)


§ 281 Asia/21

Maankäyttösopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Topeliuksenkadun Tontin ja Asunto Oy Castellum, Helsingin kanssa liittyen asemakaavan muutokseen nro 12493 (Taka-Töölö) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Maankäyttösopimus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 282 Asia/22

Lausunto Vantaan kaupungille Vantaan yleiskaava 2020 luonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 283 Asia/23

Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi vaihtoehtoisista suunnitelmista kivihiilen poltosta luopumiseksi energiantuotannossa 2020-luvun aikana (pdf) (html)

Liite 1


§ 284 Asia/24

Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi kaukolämpöverkon avaamisesta muiden energiantuottajien käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 285 Asia/25

Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi tutkitusti vähäpäästöiseen kaukolämpöjärjestelmään siirtymisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 286 Asia/26

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi olennaisista ilmasto- ja ympäristömittareista AM-ohjelman seurantaraportissa (pdf) (html)


§ 287 Asia/28

Helsingin kaupungin tietosuojalinjaukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 288 Asia/29

Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi nuorten aloitteiden tuomisesta valtuuston päätettäväksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 289 Asia/30

Valtuutettujen Maria Ohisalo ja Petrus Pennanen toivomusponnet koulujen ylijäämäruuan jakelusta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 290 Asia/31

Kaupunginvaltuuston 24.4.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 291 Asia/32

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 292 Asia/27

Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi peruskorjauksiin varautumisesta kaupungin omassa ARA-kannassa (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.06.12.2019 07:31