Hoppa till innehållet

Kaupunginhallitus
16 / 15.04.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 248 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 249 Asia/2

V 24.4.2019, Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet (pdf) (html)

Liite 1


§ 250 Asia/3

V 8.5.2019, Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraportti 2019 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 251 Asia/4

V 24.4.2019, Laajasalon Gunillantien ja Reiherintien kulman asemakaavan muutos (nro 12525) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 252 Asia/5

Helsingin kaupungin tietosuojalinjaukset (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 253 Asia/6

Hämeentien raitioradan ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 254 Asia/7

Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi nuorten aloitteiden tuomisesta valtuuston päätettäväksi (pdf) (html)


§ 255 Asia/8

Valtuutettujen Maria Ohisalo ja Petrus Pennanen toivomusponnet koulujen ylijäämäruuan jakelusta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 256 Asia/9

Kaupunginvaltuuston 10.4.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 257 Asia/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.06.12.2019 07:31