Hoppa till innehållet

Kaupunginhallitus
13 / 25.03.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 204 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 205 Asia/2

V 10.4.2019, Vallilanlaakson raitiotien asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12531) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 206 Asia/3

V 10.4.2019, Alppiharjun Josafatinkallioiden asemakaavan muutos (nro 12395) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 207 Asia/4

V 10.4.2019, Finlandia-talon perusparannusta koskeva hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 208 Asia/5

Lainan myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle (pdf) (html)

Liite 1

Lyk hallituksen ptk 11.12.18

Liite 2

Päivitetty koululaina-anomus Lyk 2019

Liite 3

LYK ROHAN lausunto


§ 209 Asia/6

Asuinkerrostalotonttia koskevan ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn ratkaiseminen sekä tontin varaaminen rakennushankkeen jatkosuunnittelua varten (Kaarela, Kuninkaantammi, tontti 33402/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 210 Asia/7

Valtuutettu Reetta Vanhasen toivomusponsi psykiatrisen osastohoidon asiakasmaksuista luopumisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 211 Asia/8

Kulttuurijohtajan virkasuhteen päättyminen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Eropäätös


§ 212 Asia/9

Alueen vuokraaminen Vallilanlaakson kentältä Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 213 Asia/10

Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi frisbeegolfradasta Laajasaloon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 214 Asia/11

Esitys valtioneuvostolle huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 215 Asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.06.12.2019 07:31