Hoppa till innehållet

Kaupunginhallitus
03 / 21.01.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 29 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 30 Asia/2

V 30.1.2019, Kaupunginhallituksen jäsenen ja ensimmäisen varapuheenjohtajan sekä elinkeinojaoston varajäsenen ja konsernijaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 15.1.2019


§ 31 Asia/3

V 30.1.2019, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 15.1.2019


§ 32 Asia/4

V 30.1.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Laajasalo, Kruunuvuorenranta ja Mellunkylä, Mellunmäki) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33 Asia/5

V 30.1.2019, Pihlajiston Hattelmalantie 2 ympäristöineen asemakaavan muutos (nro 12488) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Asia/6

V 30.1.2019, Kansalaistori−Kaisaniemi jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyhteyden yleissuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 35 Asia/7

V 13.2.2019, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Asia/8

V 13.2.2019, Valtuutettu Mai Kivelän aloite biomassalle laadittavista kestävyyskriteereistä (pdf) (html)


§ 37 Asia/9

V 13.2.2019, Valtuutettu Emma Karin aloite toimeentulotuen muutoksista aiheutuneiden ongelmien korjaamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Asia/10

V 13.2.2019, Valtuutettu Otso Kivekkään aloite sataman paremmasta yhdistämisestä kaupunkiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Asia/11

V 13.2.2019, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite Kruunusiltojen avaamisesta yöaikaan takseille ja sähköbusseille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Asia/12

V 13.2.2019, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite Laajasalon ja Herttoniemen liikenteen sujuvuuden varmistamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Asia/13

V 13.2.2019, Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite Itämeren pelastusohjelma Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 42 Asia/14

V 13.2.2019, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite erikoisopetuspäivien järjestämisestä kouluissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43 Asia/15

V 13.2.2019, Valtuutettu Emma Karin aloite kaupunkisoutuvenepalvelusta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Asia/16

V 13.2.2019, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite leikkipuistojen ja liikuntapaikkojen kartoittamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Asia/17

V 13.2.2019, Valtuutettu Emma Karin aloite koulujen kahdeksan aamuista luopumisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46 Asia/18

V 13.2.2019, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite suosittujen, osallistavien ja yhteisöllisten tapahtumien järjestämisestä kaupungin rahoituksella (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 47 Asia/19

V 13.2.2019, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite perhevalmennuksen käynnistämisestä murrosikäisten nuorten vanhemmille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Asia/20

V 13.2.2019, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite helsinkiläisten muunsukupuolisten henkilöiden hoidon turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 49 Asia/21

V 13.2.2019, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite kuntoutumista tukevan palvelukeskuksen perustamisesta asunnottomille päihteitä käyttäville nuorille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 50 Asia/22

V 13.2.2019, Valtuutettu Aleksi Niskasen aloite sosiaali- ja terveystoimen yksilöhuollon päätösten muutoksenhakuprosessin selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Asia/23

V 13.2.2019, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite tiemelun torjunnasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52 Asia/24

V 13.2.2019, Valtuutettu Outi Alasen aloite psykiatrian päivystyksen palauttamisesta Helsingin kaupungille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 53 Asia/25

Helsingin kaupungin liittyminen Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäseneksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Asia/26

Nimistötoimikunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Asia/27

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite helmikuun 1944 pommitusten muistotaulusta Vuosaaren Kallvikinniemelle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 56 Asia/28

Metroliikenteen sujuvuuden ja metronkuljettajien työolojen parantamista koskeva selostus (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Asia/29

Määräraha maahanmuuttajien kotoutumisen tukea varten (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 58 Asia/30

Kaupunginvaltuuston 16.1.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 59 Asia/31

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.06.12.2019 07:31