Hoppa till innehållet

Kaupunginhallitus
36 / 27.09.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 679 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 680 Asia/2

Kaupunginhallituksen ylimääräinen kokous (pdf) (html)


§ 681 Asia/3

V 13.10.2021, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite kulttuurilaitosrahaston perustamisesta Helsingille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 682 Asia/4

V 13.10.2021, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite perhepäivähoitajien työolosuhteiden parantamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 683 Asia/5

V 13.10.2021, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite kaupungin omistamien arvokiinteistöjen kunnostusrahastosta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 684 Asia/6

V 13.10.2021, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite kierrätyspiste Tapanilaan (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 685 Asia/7

V 13.10.2021, Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite, lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistaminen ja Helsingin huumeongelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 686 Asia/8

V 13.10.2021, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Kiinteistö Oy Auroranlinnan sulauttamisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 687 Asia/9

V 13.10.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite lyhennetyn työajan kokeilusta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 688 Asia/10

V 13.10.2021, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Etelä-Karjalan mallin käyttöönotosta kouluissa tapahtuvien lainvastaisten tekojen käsittelyssä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helsingin poliisilaitoksen lausunto 28.6.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 689 Asia/11

V 13.10.2021, Valtuutettu Petra Malinin aloite iltapäivätoiminnan tarjoamisesta erityistä tukea tarvitsevien lasten kotiin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 690 Asia/12

V 13.10.2021, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten mahdollisuudesta Ote-opetukseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 691 Asia/13

V 13.10.2021, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Harjun nuorisotalon korjaus- ja käyttösuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 692 Asia/14

V 13.10.2021, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite kulttuurialan toimijoiden vuokrahuojennuksista koronapandemian vuoksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 693 Asia/15

V 13.10.2021, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite yleisestä talviuintipaikasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 694 Asia/16

V 13.10.2021, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite hätämajoituksen lisäämisestä asunnottomille naisille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 695 Asia/17

V 13.10.2021, Valtuutettu Jukka Järvisen aloite vaikuttavasta päihdetyöstä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 696 Asia/18

V 6.10.2021 Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttaminen (nro 12571) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 697 Asia/19

V 6.10.2021, Haagan Laurinmäenkuja 3 ja Sentnerikuja 2 ja 4 asemakaavan muuttaminen (nro 12670) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 8 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 698 Asia/20

Henkilöstökassatoimikunnan jäsenten valitseminen vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 699 Asia/21

Lainan myöntäminen Helsingin vapaaehtoinen palokunta ry:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 700 Asia/22

Yhteistoimintasopimus Valokuitunen Oy:n kanssa johtojen, laitteiden ja rakennelmien sijoittamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Yhteistoimintasopimus Valokuitunen Oy

Liite 2

Taulukko siirtokustannusten jaosta

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 701 Asia/23

Kaupunginhallituksen 21.6.2021 § 486 tekemän päätöksen täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 702 Asia/24

Kiinteistö Oy Auroranlinnan vuokrausehtojen muuttaminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 703 Asia/25

Valtuutettu Mari Rantasen toivomusponsi Etelä-Karjalan mallin käyttöönotosta kouluissa tapahtuvien lainvastaisten tekojen käsittelyssä (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin poliisilaitoksen lausunto, 28.6.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 704 Asia/26

Valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponsi selvitetään mahdollisuudet rekisteröidä tai nimetä jokaiselle syntyvälle helsinkiläiselle nimikkopuu (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 705 Asia/27

Kaupunginvaltuuston 22.9.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 706 Asia/28

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.06.12.2019 07:31