Hoppa till innehållet

Kaupunginhallitus
35 / 20.09.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 636 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 637 Asia/2

V 13.10.2021, Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite, lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistaminen ja Helsingin huumeongelma (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 638 Asia/3

V 13.10.2021, Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin palkkatakuusta (pdf) (html)

Liite 1


§ 639 Asia/4

V 13.10.2021, Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite paikkariippumattoman monipaikkaisen työn mahdollistamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 640 Asia/5

V 13.10.2021, Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite palveluja koordinoivasta yhteyshenkilöstä lapsiperheiden tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 641 Asia/6

V 13.10.2021, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite erityislasten palvelujen koordinoimisesta yhden luukun periaatteella (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 642 Asia/7

V 13.10.2021, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Kiinteistö Oy Auroranlinnan sulauttamisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


§ 643 Asia/8

V 13.10.2021, Valtuutettu Mia Haglundin aloite lyhennetyn työajan kokeilusta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 644 Asia/9

V 13.10.2021, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite paluumuuttajien Helsinkiin houkuttelusta (pdf) (html)

Liite 1


§ 645 Asia/10

V 13.10.2021, Valtuutettu Pentti Arajärven aloite julkisen kaupunkitilan tai reitin nimeämisestä Jörn Donnerin muistoksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 646 Asia/11

V 13.10.2021, Valtuutettu Marcus Rantalan aloite kadun nimeämisestä entisen arkkiatrin ja Yliopiston rehtorin ja kanslerin Nils Oker-Blomin mukaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 647 Asia/12

V 13.10.2021, Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite lapsi- ja senioripolusta Keskuspuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 648 Asia/13

V 13.10.2021, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite kiusaamisvilkun pilotoinnista väkivallan torjumiseksi kouluissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 649 Asia/14

V 13.10.2021, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Etelä-Karjalan mallin käyttöönotosta kouluissa tapahtuvien lainvastaisten tekojen käsittelyssä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Helsingin poliisilaitoksen lausunto 28.6.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 650 Asia/15

V 13.10.2021, Valtuutettu Petra Malinin aloite iltapäivätoiminnan tarjoamisesta erityistä tukea tarvitsevien lasten kotiin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 651 Asia/16

V 13.10.2021, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten mahdollisuudesta Ote-opetukseen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 652 Asia/17

V 13.10.2021, Valtuutettu Mai Kivelän aloite maksuttomasta peruskoulujen aamupalatarjoilusta (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Mai Kivelän aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 653 Asia/18

V 13.10.2021, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite Laajasalon lukion perustamisesta uudelleen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 654 Asia/19

V 13.10.2021, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite uimapaikaksi soveltuvien rantojen kartoittamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 655 Asia/20

V 13.10.2021, Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite tekojääkentästä Herttoniemenrannan liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 656 Asia/21

V 13.10.2021, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Harjun nuorisotalon korjaus- ja käyttösuunnitelmasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 657 Asia/22

V 13.10.2021, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite kulttuurialan koronatyöryhmästä ja suunnitelmasta kriisin korjaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 658 Asia/23

V 13.10.2021, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite kulttuurialan toimijoiden vuokrahuojennuksista koronapandemian vuoksi (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 659 Asia/24

V 13.10.2021, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite yleisestä talviuintipaikasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 660 Asia/25

V 13.10.2021, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite hätämajoituksen lisäämisestä asunnottomille naisille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 661 Asia/26

V 13.10.2021, Valtuutettu Jukka Järvisen aloite vaikuttavasta päihdetyöstä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 662 Asia/27

V 6.10.2021 Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttaminen (nro 12571) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 663 Asia/28

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimus (pdf) (html)

Liite 1


§ 664 Asia/29

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen yhtiölle Asunto Oy Oulunkyläntori 2 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 665 Asia/30

Lainan myöntäminen Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 666 Asia/31

Helsingin kaupungin jäsenen ja varajäsenen nimeäminen väliaikaiseen HUS-valmisteluryhmään (pdf) (html)

Liite 1

Pöytäkirjanote 14.6.2021 § 90

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 667 Asia/32

Luottamushenkilöjäsenen valitseminen Helsingin kaupungin Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmään (pdf) (html)


§ 668 Asia/33

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022−2024 (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 18.6.2021

Liite 2

Liite 3

Lausuntopyyntö 18.6.2021, liite, ote pöytäkirjasta 18.6.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 669 Asia/34

Hakaniemen metron sähkönsyöttöaseman peruskorjauksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 670 Asia/35

Kiinteistö Oy Auroranlinnan vuokrausehtojen muuttaminen (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 671 Asia/36

Valtuutettu Reetta Vanhasen toivomusponsi koronatilanteen vaikutuksista kouluissa esiintyvään kiusaamiseen ja kiusaamisen ennaltaehkäisystä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 672 Asia/37

Valtuutettu Mari Rantasen toivomusponsi Etelä-Karjalan mallin käyttöönotosta kouluissa tapahtuvien lainvastaisten tekojen käsittelyssä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Helsingin poliisilaitoksen lausunto, 28.6.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 673 Asia/38

Valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponsi selvitetään mahdollisuudet rekisteröidä tai nimetä jokaiselle syntyvälle helsinkiläiselle nimikkopuu (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 674 Asia/39

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Perhetalo Naapurin toiminnan jatkamisesta Kontulassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 675 Asia/40

Valtuutettu Dani Niskasen aloite Tehtaankadun tai sen osan nimeämisestä Boris Nemtsovin kaduksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 676 Asia/41

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022–2024 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 677 Asia/42

Selvitys mielenterveyskuntoutujien eri asumismuotojen ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen riittävyydestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 678 Asia/43

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.06.12.2019 07:31