Hoppa till innehållet

Kaupunginhallitus
34 / 13.09.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 618 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 619 Asia/2

V 22.9.2021, Hallintosäännön muuttaminen, kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston perustaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 620 Asia/3

V 22.9.2021 Pitäjänmäen Kutomotie 1 ja 9 ja lähialueen asemakaavan muuttaminen (nro 12516) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 621 Asia/4

V 22.9.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen maanalaiselle alueelle (Hakaniemi, Hakaniementori) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 622 Asia/5

V 22.9.2021, Päiväkoti Pelimannin ja Tiukun uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 623 Asia/6

V 22.9.2021, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

HKLn henkilöstöryhmän lausunto 24.3.2020

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Henkilöstön vetoomus

Liite 21

Liite 22

Liite 23

Liite 24

Liite 25

Liite 26

Liite 27

Liite 28

Liite 29

Liite 30

Liite 31

Liite 32

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 624 Asia/7

Kaupunginhallituksen aamukoulukokoukset syyskaudella 2021 (pdf) (html)


§ 625 Asia/8

Valtuustoryhmien toiminnan tukemista koskevat periaatteet ja tuen suuruus (pdf) (html)


§ 626 Asia/9

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan avoimen viran hoitaminen (pdf) (html)


§ 627 Asia/10

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan avoimen viran hoitaminen (pdf) (html)


§ 628 Asia/11

Lausunto Väylävirastolle luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022–2029 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 629 Asia/12

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022–2024 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 630 Asia/13

Selvitys mielenterveyskuntoutujien eri asumismuotojen ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen riittävyydestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 631 Asia/14

Historiatoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2023 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 632 Asia/15

Helsingin kaupungin liittyminen pohjoismaisen kaupunkiraideyhdistys Nordic Light Rail Associationin jäseneksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 633 Asia/16

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi tukea tarvitsevien nuorten palvelujen yhteistyön sujuvoittamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 634 Asia/17

Kaupunginvaltuuston 8.9.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 635 Asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.06.12.2019 07:31