Hoppa till innehållet

Kaupunginhallitus
31 / 23.08.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 575 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 576 Asia/2

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 577 Asia/3

Yksikönjohtajan viran perustaminen Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitokseen 1.9.2021 lukien (pdf) (html)


§ 578 Asia/4

Toimisto- ja julkitilakalusteiden yhteishankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus, OffiStore Oy, 24.5.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimus, OffiStore Oy, 24.5.2021, liite, PaRi RatingAlfa 20.5.2021

Liite 3

Oikaisuvaatimus, OffiStore Oy 24.5.2021, liite, ORK_Pa-Ri Materia Oy

Liite 4

Kuuleminen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 579 Asia/5

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite hengitystiesairauksista kärsivien tilanteen helpottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 580 Asia/6

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 8.7.2021, fi

Liite 2

Lausuntopyyntö 8.7.2021, liite asetus avustuksesta covid-kustannuksiin luonnos, fi

Liite 3

Lausuntopyyntö 8.7.2021, liite, perustelumuistio luonnos, fi§ 581 Ärende/7

Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2022–2024 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 581 Asia/7

Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosiksi 2022-2024 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 582 Asia/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.06.12.2019 07:31