Hoppa till innehållet

Kaupunginhallitus
26 / 28.06.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 495 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 496 Asia/2

V 25.8.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Viikki, tontti 36263/1 sekä Malmi, tontit 38317/4 ja 38127/11) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 497 Asia/3

V 25.8.2021, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Laajasalo, tontit 49077/3, 49080/15 ja 16 sekä Oulunkylä, tontti 28058/20) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 498 Asia/4

Lausunto tarkastuslautakunnalle Helsingin kaupungin tilivelvollisten määrittelystä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 499 Asia/5

Tytäryhteisöjen avustaminen koronaepidemiasta aiheutuvan taloudellisen tilanteen johdosta (pdf) (html)


§ 500 Asia/6

Osallistuvan budjetoinnin hankkeiden valmistumisen toteaminen (pdf) (html)


§ 501 Asia/7

Lainan myöntäminen Helsingin Liikuntahallit Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 502 Asia/8

Lainan myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 503 Asia/9

Helsinki-mitalin myöntämistä koskevan ohjeen uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 504 Asia/10

Vuoden 2021 Helsinki-mitalien kustannusten maksaminen (pdf) (html)


§ 505 Asia/11

Alueen varaaminen Artin Säätiö sr:lle ja Hämäläisten ylioppilassäätiö sr:lle opiskelija-asuntohankkeen suunnittelua varten (Oulunkylä) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Hakemus


§ 506 Asia/12

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Niskalan arboretumin luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 507 Asia/13

Kuntavaalien vaalilautakuntien kokoonpanon täydentäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 508 Asia/14

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio vuoden 2021 kuntavaaleissa (pdf) (html)

Liite 1

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkiopyyntö


§ 509 Asia/15

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 510 Asia/16

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle varhaiskasvatuslain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 31.5.2021

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 511 Asia/17

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 27.5.2021

Liite 2

Lausuntopyynnön liite, esityksen sisältö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 512 Asia/18

Kaupunginvaltuuston 23.6.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 513 Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.06.12.2019 07:31