Hoppa till innehållet

Kaupunginhallitus
11 / 08.03.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 161 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 162 Asia/2

V 17.3.2021 Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 1.3.2021


§ 163 Asia/3

V 17.3.2021, Kaupunginhallituksen jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus, Koulumies Terhi, 19.2.2021


§ 164 Asia/4

V 17.3.2021, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 29.1.2021


§ 165 Asia/5

V 17.3.2021, Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 6.10.2020


§ 166 Asia/6

V 17.3.2021, Tilojen vuokraaminen Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselta Helsingin luonnontiedelukion käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Yhteistoimintasopimus luonnos 20201218

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Asia/7

V 17.3.2021, Päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Asia/8

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ja Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimintojen yhdistäminen ja uuden yhtiön perustaminen sekä matkailuneuvontapalvelujen siirto kaupungille (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Loppuraportti - Helsingin kv-kilpailukyvyn edistäminen

Liite 2

Rakennejärjestelyselvitys

Liite 3

Perustamissopimusluonnos

Liite 4

Yhtiöjärjestysluonnos

Liite 5

Liite 6

Omistajastrategialuonnos

Liite 7

Valtiontuki- ja hankintaoikeudellinen selvitys

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Asia/9

Sijoitus Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon liittyen Tanssin talo -hankkeeseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 170 Asia/10

Helsingin kaupungin liittyminen Urban20-verkoston osallistujakaupungiksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 171 Asia/11

Varastokalusteita sekä vaate- ja lokerokaappeja koskeva hankintaoikaisuvaatimus (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 19.1.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Asia/12

Varastokalusteita sekä vaate- ja lokerokaappeja koskeva hankintaoikaisuvaatimus (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 25.1.2021

Liite 2

Oikaisuvaatimus 25.1.2021, liite, välitystuotteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Asia/13

Lausunto ympäristöministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle esityksestä valtioneuvoston periaatepäätökseksi kiertotalouden strategisesta ohjelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 5.2.202

Liite 2

Lausuntopyyntö 5.2.2021, liite, valtioneuvoston periaatepäätös

Liite 3

Lausuntopyyntö 5.2.2021, liite, kiertotalouden edistämisohjelman arvio

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Asia/14

Elielinaukion ja Asema-aukion kehittämistä koskeva aiesopimus (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Asia/15

Kaupunginvaltuuston 3.3.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 176 Asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.06.12.2019 07:31