Hoppa till innehållet

Kaupunginhallitus
04 / 03.02.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 73 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 74 Asia/2

V 12.2.2020, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 28.1.2020


§ 75 Asia/3

V 12.2.2020, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 29.1.2020


§ 76 Asia/4

V 12.2.2020, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 77 Asia/5

V 12.2.2020, M100 -junien peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Asia/6

V 12.2.2020, Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Asia/7

V 12.2.2020, Helsinki Garden, Nordenskiöldinkatu 13:n ja osan Eläintarhan muusta alueesta käsittävä asemakaavan muutos (12572) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Asia/8

V 12.2.2020, Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81 Asia/9

V 12.2.2020, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite erityisuimakortin laajentamisesta lymfedeemaa sairastaviin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 82 Asia/10

V 12.2.2020, Valtuutettu Outi Alasen aloite matalan kynnyksen psykiatrian yksiköstä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 83 Asia/11

V 12.2.2020, Valtuutettu Mikko Särelän aloite Helsinginkadun asemasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 84 Asia/12

V 12.2.2020, Valtuutettu Seija Muurisen aloite autoliikenteen vähentämisestä Iso Roobertinkadulla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Asia/13

V 12.2.2020, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite koulujen hävikkiruuan tarjoamisesta nuorisotiloissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86 Asia/14

Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun palkinto- ja järjestämiskustannukset (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 87 Asia/15

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virkasuhteen päättyminen, viran täyttömenettelyn aloittaminen ja avoimen viran hoitajan määrääminen (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus


§ 88 Asia/16

Helsingin kaupungin sitoutuminen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevaksi kokeilualueeksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 89 Asia/17

Maa-alueen vuokraaminen Pirkkolan liikuntapuiston alueelta Pirkkolan Liikuntahalli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Pirkkolan Liikuntahalli Oy:n vuokrahakemus

Liite 2

Pirkkolan liikuntahallin hankesuunnitelma 26.11.2019

Liite 3

Pirkkolan Liikuntahalli Oy:n kaupparekisteriote

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 90 Asia/18

Lainan myöntäminen Pirkkolan Liikuntahalli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Pirkkolan liikuntahalli Hankesuunnitelma 26.11.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 91 Asia/19

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi mahdollisuudesta välttämättömien työmatkojen pidentämiseen päästöjen vähentämiseksi (pdf) (html)


§ 92 Asia/20

Kaupunginvaltuuston 29.1.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 93 Asia/21

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.06.12.2019 07:31