Hoppa till innehållet

Kaupunginhallitus
03 / 27.01.2020Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 43 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 44 Asia/2

V 12.2.2020, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)


§ 45 Asia/3

V 12.2.2020, Helsinki Garden, Nordenskiöldinkatu 13:n ja osan Eläintarhan muusta alueesta käsittävä asemakaavan muutos (12572) (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46 Asia/4

V 12.2.2020, Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 47 Asia/5

V 12.2.2020, Valtuutettu Risto Rautavan aloite kiireettömään hoitoon pääsyn jonojen poistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Asia/6

V 12.2.2020, Valtuutettu Fatim Diarran aloite helsinkiläisten äänestystä helpottavan sovelluksen tuottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 49 Asia/7

V 12.2.2020, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulutuksen järjestämisestä valtuutetuille syrjinnän ja vihapuheen ehkäisemiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 50 Asia/8

V 12.2.2020, Valtuutettu Matias Pajulan aloite vakituisen läsnäolo- ja puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajalle kaupunginvaltuuston kokouksissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Asia/9

V 12.2.2020, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite erityisuimakortin laajentamisesta lymfedeemaa sairastaviin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52 Asia/10

V 12.2.2020, Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite äitiysneuvolapalvelujen saatavuudesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 53 Asia/11

V 12.2.2020, Valtuutettu Seija Muurisen aloite sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden hallinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausunto 22.10.2019, HUS

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Asia/12

V 12.2.2020, Valtuutettu Outi Alasen aloite matalan kynnyksen psykiatrian yksiköstä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Asia/13

V 12.2.2020, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotona asuvien ikäihmisten yksilöllisen kuntoutuksen tehostamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 56 Asia/14

V 12.2.2020, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kotihoitajien asiakaskohtaisen ajankäytön harkinnan lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Asia/15

V 12.2.2020, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite hidastetöyssyjä Koirasaarentielle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 58 Asia/16

V 12.2.2020, Valtuutettu Mikko Särelän aloite Helsinginkadun asemasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 59 Asia/17

V 12.2.2020, Valtuutettu Seija Muurisen aloite autoliikenteen vähentämisestä Iso Roobertinkadulla (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 60 Asia/18

V 12.2.2020, Valtuutettu Juhani Strandénin aloite puistonpenkkejä Antinniitylle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 61 Asia/19

V 12.2.2020, Valtuutettu Juhani Strandénin aloite bussipysäkkien leventämisestä Kaupintie 11 kohdalla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 62 Asia/20

V 12.2.2020, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite koulujen hävikkiruuan tarjoamisesta nuorisotiloissa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Asia/21

V 12.2.2020, Valtuutettu Emma Karin aloite kaupungin osallistumisesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Asia/22

Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 15.1.2020


§ 65 Asia/23

Pelastuslaitoksen pelastuskomentajan avoimen viran hoitaminen (pdf) (html)


§ 66 Asia/24

Hankintaoikaisuvaatimus, vaihtomattopalvelut (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., Julkisuuslain )

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 67 Asia/25

Hankintaoikaisuvaatimus, ilmanpuhdistimien vuokraus (Cair AB Finland Filial) (pdf) (html)

Liite 1

Hankintaoikaisuvaatimus 9.12.2019

Liite 2

Lausunto 18.12.2019, Cramo Finland Oy

Liite 3

Lausunto 19.12.2019, Energiakonsultit insto Oy

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68 Asia/26

Hankintaoikaisuvaatimus, ilmanpuhdistimien vuokraus (Oy Lifa Air Ltd) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 10.12.2019

Liite 2

Tiedoksianto Ilmanpuhdistimet


§ 69 Asia/27

Hankintaoikaisuvaatimus, ilmanpuhdistimien vuokraus (UniqAir Oy) (pdf) (html)

Liite 1

Hankintaoikaisuvaatimus 27.11.2019

Liite 2

Hankintaoikaisuvaatimus 27.11.2019, liite

Liite 3

Lausunto 18.12.2019, Cramo Finland Oy

Liite 4

Lausunto 19.12.2019, Energiakonsultit insto Oy


§ 70 Asia/28

Maa-alueen vuokraaminen Pirkkolan liikuntapuiston alueelta Pirkkolan Liikuntahalli Oy:lle (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Pirkkolan Liikuntahalli Oy:n vuokrahakemus

Liite 2

Pirkkolan liikuntahallin hankesuunnitelma 26.11.2019

Liite 3

Pirkkolan Liikuntahalli Oy:n kaupparekisteriote

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 71 Asia/29

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite Munkkivuoren julkisen liikenteen yhteyksien turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 72 Asia/30

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.06.12.2019 07:31