Stadsstyrelsen

Stadsfullmäktige väljer de 15 stadsstyrelseledamöterna samt deras personliga ersättare för en tvåårig mandatperiod. Mandatperioden börjar eller slutar då den nya fullmäktigeperioden inleds.

Stadsstyrelsen leder stadens förvaltning, bereder ärenden som ska behandlas i stadsfullmäktige samt svarar för att fullmäktiges beslut verkställs och övervakar beslutens laglighet. 

Stadsstyrelsen sammanträder vanligtvis på måndagar. Dess möten och föredragningslistor finns tillgängliga på webbsidorna torsdagen före varje möte. Information om besluten publiceras på finska på stadsstyrelsens webbsidor genast efter mötet.DELA
06.10.2017 10:50