Hoppa till innehållet

Stadsstyrelsen

Diagram: Stadsstyrelsen leder stadens förvaltning

Stadsfullmäktige väljer de 15 stadsstyrelseledamöterna samt deras personliga ersättare för en tvåårig mandatperiod. Mandatperioden börjar eller slutar då den nya fullmäktigeperioden inleds.

Stadsstyrelsen leder stadens förvaltning, bereder ärenden som ska behandlas i stadsfullmäktige samt svarar för att fullmäktiges beslut verkställs och övervakar beslutens laglighet. 

Stadsstyrelsen sammanträder vanligtvis på måndagar. Dess möten och föredragningslistor finns tillgängliga på webbsidorna torsdagen före varje möte. Information om besluten publiceras på finska på stadsstyrelsens webbsidor genast efter mötet.13.02.2020 17:52

Stadsstyrelsens uppgifter

Enligt stadsstyrelsens instruktion har stadsstyrelsen till uppgift att besluta om sådana av stadens ärenden som inte är föreskrivna andra myndigheter..

Läs mer