Ledamöter och sammanträdestider

Stadsfullmäktige, som väljs vart fjärde år genom val, har 85 ledamöter och i stort sett lika många ersättare.

Sök på ledamot

Vy:


DELA
25.09.2018 14:39