Ledamöter och sammanträdestider

Stadsfullmäktige, som väljs vart fjärde år genom val, har 85 ledamöter och i stort sett lika många ersättare.

Ledamöternas nya sidor publiceras i juni.

Sök på ledamot

Vy:


DELA
11.12.2017 16:56