Suoraan sisältöön

Ledamöter och sammanträdestider

Stadsfullmäktige, som väljs vart fjärde år genom val, har 85 ledamöter och i stort sett lika många ersättare.

Stadsfullmäktiges presidium

Sök på ledamot

Vy:


DELA
06.12.2019 07:29

Stadsfullmäktiges sammanträden

Stadsfullmäktiges sammanträden är offentliga, om inte fullmäktige beslutar annorlunda i fråga om något visst ärende.

Sammanträdestider