Hoppa till innehållet

Fullmäktigeseminarium 4-5.2.2021

Följebrev till utvärderingen av strategin och ledningssystemet 2017-2021

Torsdag 4.2.2021 kl. 13.00 – 17.00

Ordförande stadsfullmäktiges ordförande Otso Kivekäs

13.00 – 13.05 Välkomstord

Ordförande stadsfullmäktiges ordförande Otso Kivekäs

13.05 – 13.20 Seminariet öppnas, utvärdering av stadsstrategins genomförande

Borgmästare Jan Vapaavuori

13.20 – 13.35 Strategins genomförande i ljuset av strategimätarna

Strategidirektör Markus Kühn / Strategichef  Marko Karvinen

13.35 – 13.40 Strategi 2017-2021 från revisionskontorets synvinkel

Revisionsdirektör Timo Terävä

Vilka är de mest centrala framgångarna, utmaningarna och lärdomarna?

13.40 – 14.00 Sektorchefen för fostran och utbildning Liisa Pohjolainen

14.00 – 14.10 Diskussion

14.10 – 14.30 Sektorchefen för stadsmiljön Mikko Aho

14.30 – 14.40 Diskussion

14.40 – 15.00 Sektorchefen för kultur och fritid Tommi Laitio

15.00 – 15.10 Diskussion

15.10 – 15.30 Sektorchefen för social- och hälsovård Juha Jolkkonen

15.30 – 15.40 Diskussion

15.40 – 16.00 Centralförvaltningen, kanslichef Sami Sarvilinna

16.00 – 16.10 Diskussion

Den gemensamma diskussionen flyttades från avslutningen till slutet av varje presentation

16.10 – 16.30 Genomförandet av spetsprojekten, framgångar och lärdomar

      • Uppdelning i två parallella grupper, med 4x 5 min. presentationer

16.30 – 17.00 Diskussion

Fredag 5.2.2021 kl. 9.00 – 13.00

Ordförande stadsfullmäktiges ordförande Otso Kivekäs

9.00 – 9.10 Bedömning av Helsingfors ledarskapssystem och sektormodell

Strategichef Marko Karvinen

9.10 – 9.30 Helhetsbedömning av Helsingfors ledarskapssystem och sektormodell

Forskardoktor Anni Jäntti, Tammerfors universitet

Andra deltagare: professor Arto Haveri och professor Pasi-Heikki Rannisto samt delprojektledarna Jenni Airaksinen Virpi Sillanpää och Elias Pekkola.

9.30 – 10.00 Diskussion

10.00 – 10.15 Personalupplevelse, ledning och verksamhetskultur

Personaldirektör Nina Gros

10.15 – 10.30 Förändringar i verksamhetsmiljön och coronakrisens eventuella inverkan på strategin

Strategidirektör Markus Kühn

10.30 – 11.10 Arbete i fullmäktigegrupperna

11.10 – 12.10 Gruppanföranden: bedömning av stadsstrategins genomförande

12 x 4 min = 60 min.

12.10 – 12.40 Diskussion

12.40 – 12.50 Förberedning av den nya fullmäktigeperiodens strategiarbete

Kanslichef Sami Sarvilinna

12.50 – 13.00 Slutord

Stadsfullmäktiges ordförande Otso Kivekäs


Utvärdering av strategins genomförande (på finska)

Mätare och utvärderingar

Utvärdering av serviceverksamheten

Verkställande av strategin och verksamhetsmiljön

Utvärdering av ledningssystemet29.01.2021 07:10