Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


20 / 23.11.2022Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 282 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 283 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 284 Ärende/3

Helsingfors stads budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2023–2025 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 285 Ärende/4

Val av ledamöter i social-, hälsovårds- och räddningsnämnden för mandattiden som börjar 2023 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 286 Ärende/5

Val av ledamöter i social-, hälsovårds- och räddningsnämndens sektion för individärenden för mandattiden som börjar 2023 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 287 Ärende/6

Val av ledamöter i social-, hälsovårds- och räddningsnämndens räddningssektion för mandattiden som börjar 2023 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 288 Ärende/7

Val av ledamöter i nationalspråksnämnden för mandattiden som börjar 2023 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 289 Ärende/8

Gruppmotion av Samlingspartiets fullmäktigegrupp om att stärka beredskapen i en förändrad säkerhetsmiljö (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 290 Ärende/9

Gröna fullmäktigegruppens motion om att inrätta rådgivning för äldre vid seniorcentren (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 291 Ärende/10

Gruppmotion av Centerns fullmäktigegrupp om att förbättra invånarnas möjligheter till att påverka i fråga om kvaliteten och trivseln vid boende (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 292 Ärende/11

Kristdemokraternas gruppmotion om att förbättra tandvården (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 293 Ärende/12

Ledamoten Mahad Ahmeds motion om att öka antalet vallokaler och valdeltagandet (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 294 Ärende/13

Ledamoten Arja Karhuvaaras motion om att överföra den interna sjötrafiken i Helsingfors till HRT som en del av kollektivtrafiken (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 295 Ärende/14

Ledamot Ted Apters motion om att ta ett digitalt verktyg i bruk vid planering av service- och lokalnätverk (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 296 Ärende/15

Ledamoten Seida Sohrabis motion om att måla metrostationernas gråa väggar (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 297 Ärende/16

Ledamoten Mirita Saxbergs motion om att renovera Hertonäs metrostation (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 298 Ärende/17

Ledamoten Jenni Hjelts motion om att skydda skogen i Stensböle (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 299 Ärende/22

Ledamoten Laura Korpinens motion om att bevara lindarna vid Munksnäs allén och Hoplaksvägen (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 300 Ärende/19

Ledamoten Elina Kauppilas motion om bedömning av konsekvenserna för biodiversitet i projekt för markanvändning (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 301 Ärende/20

Ledamoten Aino Tuominens motion om ett pilotprojekt med fotgängardominerade områden kring skolor (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 302 Ärende/21

Ledamoten Mirita Saxbergs motion om att granska värdet på social- och hälsovårdstjänsternas servicesedlar (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 303 Ärende/18

Ledamoten Sini Korpinens motion om rådgivningsbesök efter missfall (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 304 Ärende/23

Ledamoten Minja Koskelas motion om att personer med funktionshinder får personlig assistens (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 305 Ärende/24

Ledamoten Teija Makkonens motion om att utvidga Urheas högstadieverksamhet (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 306 Ärende/25

Ledamoten Mahad Ahmeds motion om en simtur för damer vid Östra centrums simhall (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 307 Ärende/26

Ledamoten Eeva Kärkkäinens motion om idrottstjänsternas barnparkeringsverksamhet (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 308 Ärende/27

Ledamoten Hilkka Ahdes motion om avgiftsfria motionstjänster för seniorer (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Vanhusneuvoston lausunto


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 309 Ärende/28

Ledamoten Sami Muttilainens motion om en konstisbana i Stapelstadens idrottspark (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 310 Ärende/29

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 282 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 283 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 284 Asia/3

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 285 Asia/4

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2023 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 286 Asia/5

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenten valinta vuonna 2023 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 287 Asia/6

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaoston jäsenten valinta vuonna 2023 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 288 Asia/7

Kansalliskielilautakunnan jäsenten valinta vuonna 2023 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 289 Asia/8

Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite varautumisen vahvistamisesta turvallisuusympäristön muuttuessa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 290 Asia/9

Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite ikääntyneiden neuvolatoiminnan perustamisesta seniorikeskuksiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 291 Asia/10

Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamisesta asumisen laatuun ja viihtyisyyteen liittyen (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 292 Asia/11

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän ryhmäaloite hammashoidon parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 293 Asia/12

Valtuutettu Mahad Ahmedin aloite äänestyspaikkojen ja- aktiivisuuden lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 294 Asia/13

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite Helsingin sisäisen vesiliikenteen kokoamisesta HSL:n järjestämäksi osana julkista liikennettä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 295 Asia/14

Valtuutettu Ted Apterin aloite digitaalisen työkalun käyttöönottamisesta palvelu- ja tilaverkkosuunnittelussa (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 296 Asia/15

Valtuutettu Seida Sohrabin aloite metroasemien harmaiden seinien maalaamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 297 Asia/16

Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite Herttoniemen metroaseman kunnostamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 298 Asia/17

Valtuutettu Jenni Hjeltin aloite Kivikon metsän suojelemisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 299 Asia/18

Valtuutettu Laura Korpisen aloite Munkkiniemen puistotien ja Huopalahdentien lehmusten säilyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 300 Asia/19

Valtuutettu Elina Kauppilan aloite luonnon monimuotoisuuden vaikutusten arvioinnista maankäytön hankkeissa (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 301 Asia/20

Valtuutettu Aino Tuomisen aloite kävelypainotteisten alueiden pilotoinnista koulujen ympäristössä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 302 Asia/21

Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite sote-palvelujen palvelusetelien arvon tarkistamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 303 Asia/22

Valtuutettu Sini Korpisen aloite keskenmenon jälkeisestä neuvolakäynnistä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 304 Asia/23

Valtuutettu Minja Koskelan aloite vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen avun saamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 305 Asia/24

Valtuutettu Teija Makkosen aloite Urhean yläkoulutoiminnan laajentamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Asia/25

Valtuutettu Mahad Ahmedin aloite naisten uimavuorosta Itäkeskuksen uimahalliin (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 307 Asia/26

Valtuutettu Eeva Kärkkäisen aloite liikuntapalvelujen lapsiparkkitoiminnasta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 308 Asia/27

Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite maksuttomista liikuntapalveluista senioreille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vanhusneuvoston lausunto


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 309 Asia/28

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite tekojääkentästä Tapulikaupungin liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 310 Asia/29

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.16.06.2022 16:06