Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


18 / 02.11.2022Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 262 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 263 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 264 Ärende/3

Initiativ från ungdomar 1.1–30.6.2022 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 265 Ärende/4

Projektplanen för ombyggnad av Åggelby ishall och renovering av servicebyggnaden (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 266 Ärende/5

Överlåtelse genom apportplacering av byggnader vid Gustafsgårds servicecentral i Helsingfors stads bostäder Ab:s ägo (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 267 Ärende/6

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 262 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 263 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 264 Asia/3

Nuorten aloitteet ajalta 1.1.−30.6.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 265 Asia/4

Oulunkylän jäähallin peruskorjauksen ja huoltorakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Asia/5

Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennusten luovutus apporttisijoituksena Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 267 Asia/6

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.16.06.2022 16:06