Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


16 / 05.10.2022Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 228 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 229 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 230 Ärende/3

Anmälan om uteslutning ur fullmäktigegruppen (pdf) (html)

Bilaga 1

Erottamisilmoitus 21.9.2022


§ 231 Ärende/4

Val av ersättare i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 25.8.2022


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 232 Ärende/5

Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 7.9.2022


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 233 Ärende/6

Projektplan för att ersätta metrons spårledningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Hankesuunnitelma


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 234 Ärende/7

Arrendeprinciper för bostadstomter med arrendeavtal som löper ut 2023 och 2024 (pdf) (html)

Bilaga 1

Luettelo tonteista

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 235 Ärende/8

Detaljplan och detaljplaneändring (nr 12690) för Kådvägen i Kårböle (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Muistutukset

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 236 Ärende/9

Gruppmotion av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp om ett omfattande åtgärdsprogram för att avhjälpa personalbristen (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 237 Ärende/10

Ledamoten Seija Muurinens motion om en arbetsgrupp som ska ta fram åtgärder som påverkar tillgången till personal inom social- och hälsovårdssektorn och att personalen stannar kvar (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 238 Ärende/11

Ledamoten Mika Ebelings motion om vänortsverksamhet med Kiev (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 239 Ärende/12

Ledamoten Petrus Pennanens motion om att offentliggöra stadens ledningsgrupps promemorior (pdf) (html)

Ärendet återremitterades för ny beredning

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 240 Ärende/13

Ledamoten Alviina Alametsäs motion om att underlätta användningen av engelska i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 241 Ärende/14

Ledamoten Elina Kauppilas motion om behovet av att fortsätta hjälpa vilda djur (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 242 Ärende/15

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras motion om förbud mot privata fyrverkerier i Helsingfors innerstadsområde (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 243 Ärende/16

Ledamoten Elina Kauppilas motion om avgiftsfria resor för rullatoranvändare (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Lausunto 11.5.2022, vanhusneuvosto

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 244 Ärende/18

Ledamoten Nora Grotenfelts motion om eftermiddagsmellanmål i grundskolorna (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 245 Ärende/17

Ledamoten Nora Grotenfelts motion om integration av invandrare i den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och undervisningen (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 246 Ärende/19

Ledamoten Sami Muttilainens motion om utdelning av svinnmat från barnens lekparker till vuxna (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 247 Ärende/20

Ledamoten Jussi Chydenius motion om leksakslådor på lekplatser (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 248 Ärende/21

Ledamoten Sandra Hagmans motion om utveckling av sommarverksamheten i lekparker (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 249 Ärende/22

Ledamoten Pentti Arajärvis motion om personliga träd som tillägnas stadsborna (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 250 Ärende/23

Ledamoten Hilkka Ahdes motion om avgiftsfria idrottstjänster för närståendevårdare (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 251 Ärende/24

Ledamoten Eva Biaudets motion om klimakterierådgivning (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 252 Ärende/25

Ledamoten Maarit Vierunens motion om att lägga ut tjänsterna vid Nordsjö hälsostation på entreprenad (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 253 Ärende/26

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 228 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 229 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 230 Asia/3

Ilmoitus valtuustoryhmästä erottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Erottamisilmoitus 21.9.2022


§ 231 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 25.8.2022


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 232 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 7.9.2022


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 233 Asia/6

Metron raidevirtapiirien korvaamisen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 234 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2023 ja 2024 (pdf) (html)

Liite 1

Luettelo tonteista

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 235 Asia/8

Kaarelan Pihkatien asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12690) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Muistutukset

Liite 5

Liite 6

Liite 7


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 236 Asia/9

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite kaupungin kattavan toimenpideohjelman laatimisesta henkilöstöpulan ratkaisemiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 237 Asia/10

Valtuutettu Seija Muurisen aloite työryhmästä määrittelemään sote-toimialan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen vaikuttavia toimia (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 238 Asia/11

Valtuutettu Mika Ebelingin aloite ystävyyskaupunkitoiminnasta Kiovan kaupungin kanssa (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 239 Asia/12

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kaupungin johtoryhmän muistioiden julkistamisesta (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 240 Asia/13

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite englannilla pärjäämisen helpottamisesta Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 241 Asia/14

Valtuutettu Elina Kauppilan aloite luonnonvaraisten eläinten auttamista jatkettava (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Asia/15

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite yksityisten ilotulitteiden kieltäminen Helsingin kantakaupungin alueella (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 243 Asia/16

Valtuutettu Elina Kauppilan aloite rollaattorin kanssa matkustaminen maksuttomaksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Lausunto 11.5.2022, vanhusneuvosto

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 244 Asia/17

Valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite peruskoulujen iltapäivän välipalasta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 245 Asia/18

Valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite maahanmuuttajien integraatiosta ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Asia/19

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite leikkipuistojen hävikkiruuan jakamisesta aikuisille (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 247 Asia/20

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite leikkipaikkojen lelulaatikoista (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 248 Asia/21

Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite leikkipuistojen kesätoiminnan kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 249 Asia/22

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite kaupunkilaisten nimikkopuiden rekisteröinnistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 250 Asia/23

Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite omaishoitajien maksuttomista liikuntapalveluista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 251 Asia/24

Valtuutettu Eva Biaudet'n aloite vaihdevuosineuvonnasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 252 Asia/25

Valtuutettu Maarit Vierusen aloite terveysasemapalvelujen ulkoistamisesta Vuosaaren terveysasemalla (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 253 Asia/26

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.16.06.2022 16:06