Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


15 / 21.09.2022Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 219 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 220 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 221 Ärende/3

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 22.6.2022


§ 222 Ärende/4

Arrendeprinciper för vissa Hitas-tomter i Fiskehamnen, på Busholmen och i Kronbergsstranden som reserverades före 1.7.2022 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 223 Ärende/5

Detaljplaneändring för Runebergsgatan 2 i Kampen (nr 12700) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Muistutukset

Bilaga 5

Osa päätöshistoriaa


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 224 Ärende/6

Detaljplaneändring för Centrums central för hälsa och välbefinnande i Kampen (nr 12708) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutukset

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 225 Ärende/7

Detaljplaneändring för Stockholmsgatan 10 i Mejlans (nr 12745) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutukset

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 226 Ärende/8

Ledamoten Arja Karhuvaaras motion om utveckling av vattentrafiken från Hagnäs som pendeltrafik (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 227 Ärende/9

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 219 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 220 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 221 Asia/3

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 22.6.2022


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 222 Asia/4

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille ennen 1.7.2022 varatuille Kalasataman, Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan Hitas-tonteille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 223 Asia/5

Kampin Runeberginkatu 2 asemakaavan muuttaminen (nro 12700) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Muistutukset

Liite 5

Osa päätöshistoriaa


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 224 Asia/6

Kampin Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12708) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 225 Asia/7

Meilahden Tukholmankatu 10 asemakaavan muuttaminen (nro 12745) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 226 Asia/8

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite vesiliikenteen kehittämisestä Hakaniemestä työmatkaliikenteenä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 227 Asia/9

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.16.06.2022 16:06