Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


14 / 07.09.2022Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 213 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)


§ 214 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 215 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 216 Ärende/4

Detaljplaneändring för Tavastvarpsvägen, Ilvägen och Knysgränd på Degerö (nr 12709) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Muistutukset

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 217 Ärende/5

Detaljplan och detaljplaneändring för Hallkullaudden och Notholmen i Nybondas i Nordsjö (nr 12530) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutukset


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 218 Ärende/6

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 213 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 214 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 215 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 216 Asia/4

Laajasalon Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan asemakaavan muuttaminen (nro 12709) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Muistutukset

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 217 Asia/5

Vuosaaren Uutelan Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12530) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 218 Asia/6

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.16.06.2022 16:06