Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


12 / 22.06.2022Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 181 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 182 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 183 Ärende/3

Utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2021 och ansvarsfrihet för året 2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 184 Ärende/4

Godkännande av Helsingfors stads bokslut för år 2021 (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 185 Ärende/5

Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares lagstadgade redogörelser för bindningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 186 Ärende/6

Val av medlem i delegationen för polisen (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 6.5.2022


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 187 Ärende/7

Beviljande av proprieborgen till Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 188 Ärende/8

Hyrning av lokaler av Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors för Engelska skolan (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Vuokrasopimusluonnos Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat – Helsingin kaupunki

Bilaga 4

Vuokrasopimusluonnos Kiinteistö Oy Koulutalo – Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 189 Ärende/9

Detaljplaneändring för Pohjolagatan 45 och 47 i Kottby (nr 12732) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutukset


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 190 Ärende/10

Detaljplaneändring för Landboasvägen 34 och 36 i Månsas i Åggelby (nr 12748) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutukset


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 191 Ärende/11

Detaljplaneändring för Steniusplanen i Haga (nr 12697) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Muistutukset

Bilaga 7


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 192 Ärende/12

Ledamoten Suldaan Said Ahmeds motion om ockupation av de palestinska områdena och om Helsingfors stads upphandlingar (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 193 Ärende/13

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)


§ 194 Ärende/14

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)


§ 181 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 182 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 183 Asia/3

Vuoden 2021 arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapaus vuodelta 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 184 Asia/4

Helsingin kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 185 Asia/5

Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186 Asia/6

Poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 6.5.2022


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Asia/7

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat -yhtiölle (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Asia/8

Tilojen vuokraaminen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloilta Englantilaisen koulun käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Vuokrasopimusluonnos Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat – Helsingin kaupunki

Liite 4

Vuokrasopimusluonnos Kiinteistö Oy Koulutalo – Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 189 Asia/9

Käpylän Pohjolankatu 45 ja 47 asemakaavan muuttaminen (nro 12732) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190 Asia/10

Oulunkylän Maunulan Lampuotilantie 34 ja 36 asemakaavan muuttaminen (nro 12748) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 191 Asia/11

Haagan Steniuksenkentän alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12697) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Muistutukset

Liite 7


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 192 Asia/12

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite palestiinalaisalueiden laittomasta miehityksestä ja Helsingin kaupungin hankinnoista (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Asia/13

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)


§ 194 Asia/14

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.16.06.2022 16:06