Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


11 / 15.06.2022Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 169 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 170 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 171 Ärende/3

Helsingfors stads miljörapport 2021 (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 172 Ärende/4

Projektplanen för Pasilan peruskoulus och daghemmet Päiväkoti Pasilas nybyggnad (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 173 Ärende/5

Arrendeprinciper för tomter för flervåningshus (tomterna 33130/10, 11, 18 och 19 Gamlas, Kårböle) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 174 Ärende/6

Arrendeprinciper för en bostadstomt (Skomakarböle, Brobacka, tomten 40092/2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 175 Ärende/7

Detaljplaneändring för Damaskusvägen 4 i Majstad (nr 12733) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutukset

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 176 Ärende/8

Detaljplaneändring för Lyckovägen 18 i Kottby (nr 12765) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Muistutukset

Bilaga 5

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 177 Ärende/9

Detaljplaneändring för Säteriporten 3 i Bocksbacka (12706) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutukset ja kirje


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 178 Ärende/10

Ledamoten Mari Rantanens motion om uppkallande av gator efter Mannerheimkorsets riddare födda i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 179 Ärende/11

Ledamoten Teija Makkonens motion om en fotbollshall till Stapelstadens idrottspark (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 180 Ärende/12

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 169 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 170 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 171 Asia/3

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2021 (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Asia/4

Pasilan peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Asia/5

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Kannelmäki, Kaarela tontit 33130/10, 11, 18 ja 19) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Asia/6

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinrakennustontille (Suutarila, Siltamäki tontti 40092/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Asia/7

Toukolan Damaskuksentie 4:n asemakaavan muuttaminen (nro 12733) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset

Liite 6

Liite 7

Liite 8


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Asia/8

Käpylän Onnentie 18 asemakaavan muuttaminen (nro 12765) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Muistutukset

Liite 5

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 177 Asia/9

Pukinmäen Säterinportti 3 ym. asemakaavan muuttaminen (12706) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset ja kirje


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Asia/10

Valtuutettu Mari Rantasen aloite katujen nimeämisestä Helsingissä syntyneiden Mannerheim-ristin ritareiden mukaan (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Asia/11

Valtuutettu Teija Makkosen aloite jalkapallohallista Tapulikaupungin liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 180 Asia/12

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.16.06.2022 16:06