Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


10 / 01.06.2022Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 138 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 139 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 140 Ärende/3

Val av ersättare i stadsmiljönämnden (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 141 Ärende/4

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 19.4.2022


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 142 Ärende/5

Bolagisering av nettobudgeterade funktioner inom stadskansliets team Digital grund (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 32 p)

Bilaga 9


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 143 Ärende/6

Konkurrensutsättning av Helsingfors stads företagshälsovård (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 144 Ärende/7

Arrendeprinciper för en tomt för flervåningshus (Åggelby, tomten 28320/12) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 145 Ärende/8

Detaljplaneändring för Kånalagränden 1–5 i Kånala (nr 12665) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutukset

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 146 Ärende/9

Detaljplaneändring för Kokkobergsvägen 9 i Sockenbacka (nr 12743) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 147 Ärende/10

Ledamoten Björn Månssons motion om trafiksäkerhet nära cykelfiler som ligger intill busshållplatser (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 148 Ärende/11

Ledamoten Petrus Pennanens motion om att utveckla småbåtstrafiken (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 149 Ärende/12

Ledamoten Nina Miettinens motion om lastcyklar för sambruk (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 150 Ärende/13

Ledamoten Seida Sohrabis motion om att utöka antalet sopkärl på livliga rekreationsplatser (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 151 Ärende/14

Ledamoten Pia Pakarinens motion om en omvärdering av spårvagnsmaterielen för Kronbroarna (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 152 Ärende/15

Ledamoten Erkki Karinojas motion om flygverksamhet på Malms flygplatsområde under detaljplaneläggningen och grundberedningen (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 153 Ärende/16

Ledamoten Laura Korpinens motion om öppnande av en startbana på Malms flygplats för luftfartsverksamhet (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 154 Ärende/17

Ledamoten Petrus Pennanens motion om vertikal robotparkering (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 155 Ärende/18

Ledamoten Heimo Laaksonens motion om ett gymnasium med affärsinriktning (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 156 Ärende/19

Ledamoten Arja Karhuvaaras motion om anställning av fysioterapeuter till skolhälsovården (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 157 Ärende/20

Ledamoten Pia Pakarinens motion om kvalitetskrav i upphandlingar av serviceavtal för daghems- och skolgårdar (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 158 Ärende/21

Ledamoten Hilkka Ahdes motion om screening av bröstcancer fram till 74 års ålder (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 159 Ärende/22

Ledamoten Pia Kopras motion om upprustning av Munksnäs badstrand (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 160 Ärende/23

Ledamoten Vesa Korkkulas motion om iståndsättning av skejtparker (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 161 Ärende/24

Ledamoten Tuomas Tuomi-Nikulas motion om en lovlig målningsplats i Kottby idrottspark (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 162 Ärende/25

Ledamoten Sinikka Vepsäs motion om slopande av bastuprojektet vid Fölisöns badhus (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 163 Ärende/26

Ledamoten Pia Kopras motion om en skridskobana på planen vid Taliallén (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 164 Ärende/27

Ledamoten Emma Karis motion om en plan för att helt eller delvis riva dammen i Gammelstadsforsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 165 Ärende/28

Ledamoten Mari Rantanens motion om uppkallande av gator efter Mannerheimkorsets riddare födda i Helsingfors (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 166 Ärende/29

Ledamoten Seida Sohrabis motion om att ge Helsingfors en ny gata med namnet Kalastajankatu (Fiskargatan) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 167 Ärende/30

Ledamoten Teija Makkonens motion om en fotbollshall till Stapelstadens idrottspark (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 168 Ärende/31

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 138 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 139 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 140 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Asia/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 19.4.2022


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Asia/5

Kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoidun toiminnan yhtiöittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 9


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Asia/6

Helsingin kaupungin työterveyshuollon kilpailuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Oulunkylä, tontti 28320/12) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 145 Asia/8

Konalan Konalankuja 1-5 asemakaavan muuttaminen (nro 12665) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Asia/9

Pitäjänmäen Kokkokalliontie 9:n asemakaavan muuttaminen (nro 12743) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 147 Asia/10

Valtuutettu Björn Månssonin aloite liikenneturvallisuudesta linja-autopysäkkejä sivuavien pyöräkaistojen läheisyydessä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 148 Asia/11

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pienveneilymahdollisuuksien kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Asia/12

Valtuutettu Nina Miettisen aloite yhteiskäyttöisten kuormapyörien käytön edistämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Asia/13

Valtuutettu Seida Sohrabin aloite roska-astioiden lisäämisestä vilkkaisiin vapaa-ajanviettopaikkoihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Asia/14

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Kruunusiltojen raitiovaunukaluston uudelleenarvioinnista (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Asia/15

Valtuutettu Erkki Karinojan aloite Malmin lentokenttäalueen lentotoiminnan mahdollistamisesta kaavoitus- ja esirakentamisaikana (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Asia/16

Valtuutettu Laura Korpisen aloite Malmin lentokentän kiitoradan avaamisesta lentotoiminnalle (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 154 Asia/17

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pystysuuntaisesta robottipysäköinnistä parkkitilan vapauttamiseksi ihmisille ja luonnolle (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Asia/18

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite kaupallispainotteisen lukion perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Asia/19

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite fysioterapeuttien palkkaamisesta osaksi kouluterveydenhuoltoa (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 157 Asia/20

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite laatutekijöiden huomioimisesta päiväkotien ja koulujen pihojen huoltosopimusten kilpailutuksessa (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Asia/21

Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite rintasyöpäseulonnan ulottamisesta 74 ikävuoteen asti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 159 Asia/22

Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen uimarannan kohentamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Asia/23

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite skeittipuistojen kunnostuksesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161 Asia/24

Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite luvallisesta maalauspaikasta Käpylän liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Asia/25

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Seurasaaren uimalan saunahankkeen perumisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Asia/26

Valtuutettu Pia Kopran aloite Talin puistotien varrella sijaitsevan kentän jäädyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 164 Asia/27

Valtuutettu Emma Karin aloite suunnitelman laatimisesta Vanhankaupunginkosken padon osittaisesta tai kokonaan purkamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Asia/28

Valtuutettu Mari Rantasen aloite katujen nimeämisestä Helsingissä syntyneiden Mannerheim-ristin ritareiden mukaan (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 166 Asia/29

Valtuutettu Seida Sohrabin aloite Kalastajankadun saamiseksi Helsingin katunimistöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Asia/30

Valtuutettu Teija Makkosen aloite jalkapallohallista Tapulikaupungin liikuntapuistoon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Asia/31

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.16.06.2022 16:06