Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


09 / 18.05.2022Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 104 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 105 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 106 Ärende/3

Ändring av förvaltningsstadgan, visstidsanställning av affärsverkens verkställande direktörer och överföring av befogenheter från kanslichefen till affärsverkens direktioner (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 107 Ärende/4

Ändringar i 2022 års budget med anledning av bolagiseringen av verksamheten i Helsingfors stads trafikaffärsverk (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 108 Ärende/5

Uppföljningsrapport 2022 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2020 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 109 Ärende/6

Arrendeprinciper för vissa tomter (Åggelby, bostadstomterna 28132/1 och 28305/15 samt bilplatstomten 28132/2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 110 Ärende/7

Arrendeprinciper för tomter för flervåningshus (Åggelby, tomterna 28231/37 och 28140/12) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 111 Ärende/8

Detaljplaneändring (nr 12718) för öarna i Havshamnen (Eira, Ulrikasborg, Brunnsparken) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 112 Ärende/9

Detaljplan och detaljplaneändring för området Björnjägaren i Kvarnbäcken (nr 12550) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutukset

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 113 Ärende/10

Detaljplaneändring för Pärnugatan 6 i Nordsjö (nr 12672) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 114 Ärende/11

Socialdemokratiska fullmäktigegruppens gruppmotion om att minska köerna till icke-brådskande vård inom primärvården (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 115 Ärende/12

Ledamoten Coel Thomas motion om simultantolkning i stadsfullmäktige (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 116 Ärende/13

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras motion om att upphäva den kategoriska bestämmelsen om vegetariska maträtter vid stadens evenemang (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 117 Ärende/14

Ledamoten Björn Månssons motion om trafiksäkerhet nära cykelfiler som ligger intill busshållplatser (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto, 20.1.2022


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 118 Ärende/15

Ledamoten Petrus Pennanens motion om att utveckla småbåtstrafiken (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 119 Ärende/16

Ledamoten Matias Pajulas motion om nya återvinningsplatser i småhusområden (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

HSY:n lausunto 1.2.2022

Bilaga 3

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n lausunto 16.3.2022


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 120 Ärende/17

Ledamoten Nina Miettinens motion om lastcyklar för sambruk (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 121 Ärende/18

Ledamoten Seida Sohrabis motion om att utöka antalet sopkärl på livliga rekreationsplatser (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Roska-astioiden määrä ja koko

Bilaga 3

Puhtaanapitokulut 2018-2021


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 122 Ärende/19

Ledamoten Pia Pakarinens motion om en omvärdering av spårvagnsmaterielen för Kronbroarna (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 123 Ärende/20

Ledamoten Erkki Karinojas motion om flygverksamhet på Malms flygplatsområde under detaljplaneläggningen och grundberedningen (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 124 Ärende/21

Ledamoten Laura Korpinens motion om öppnande av en startbana på Malms flygplats för luftfartsverksamhet (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 125 Ärende/22

Ledamoten Petrus Pennanens motion om vertikal robotparkering (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 126 Ärende/23

Ledamoten Heimo Laaksonens motion om ett gymnasium med affärsinriktning (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 127 Ärende/24

Ledamoten Arja Karhuvaaras motion om anställning av fysioterapeuter till skolhälsovården (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 128 Ärende/25

Ledamoten Pia Pakarinens motion om kvalitetskrav i upphandlingar av serviceavtal för daghems- och skolgårdar (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 129 Ärende/26

Ledamoten Hilkka Ahdes motion om screening av bröstcancer fram till 74 års ålder (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 130 Ärende/27

Ledamoten Alviina Alametsäs motion om en ambulans för psykisk hälsa (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 131 Ärende/28

Ledamoten Pia Kopras motion om upprustning av Munksnäs badstrand (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 132 Ärende/29

Ledamoten Vesa Korkkulas motion om iståndsättning av skejtparker (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 133 Ärende/30

Ledamoten Tuomas Tuomi-Nikulas motion om en lovlig målningsplats i Kottby idrottspark (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 134 Ärende/31

Ledamoten Jukka Järvinens motion om en plats för utomhusidrott vid Akseli Toivonens plan (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 135 Ärende/32

Ledamoten Sinikka Vepsäs motion om slopande av bastuprojektet vid Fölisöns badhus (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 136 Ärende/33

Ledamoten Pia Kopras motion om en skridskobana på planen vid Taliallén (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 137 Ärende/34

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 104 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 105 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 106 Asia/3

Hallintosäännön muuttaminen, liikelaitosten toimitusjohtajien määräaikaisuus sekä toimivaltuuksien siirto kansliapäälliköltä ja toimialajohtajalta liikelaitosten johtokunnille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107 Asia/4

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen aiheuttamat muutokset vuoden 2022 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 108 Asia/5

AM-ohjelman 2020 seurantaraportti 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 109 Asia/6

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Oulunkylä, asuntotontit 28132/1 ja 28305/15 sekä autopaikkatontti 28132/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 110 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Oulunkylä, tontti 28231/37 ja 28140/12) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 111 Asia/8

Merisataman saarten (Eira, Ullanlinna, Kaivopuisto) asemakaavan muuttaminen (nro 12718) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 112 Asia/9

Myllypuron Karhunkaatajan alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12550) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Muistutukset

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Asia/10

Vuosaaren Pärnunkatu 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12672) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114 Asia/11

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon jonojen purkamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Asia/12

Valtuutettu Coel Thomasin aloite simultaanitulkkauksesta kaupunginvaltuuston kokouksissa (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 116 Asia/13

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite luopumiseksi ehdottomasta määräyksestä tarjoilla vain kasvisruokia kaupungin tilaisuuksissa (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 117 Asia/14

Valtuutettu Björn Månssonin aloite liikenneturvallisuudesta linja-autopysäkkejä sivuavien pyöräkaistojen läheisyydessä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto, 20.1.2022


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 118 Asia/15

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pienveneilymahdollisuuksien kehittämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Asia/16

Valtuutettu Matias Pajulan aloite kierrätyspisteiden lisäämisestä pientaloalueille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

HSY:n lausunto 1.2.2022

Liite 3

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n lausunto 16.3.2022


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 120 Asia/17

Valtuutettu Nina Miettisen aloite yhteiskäyttöisten kuormapyörien käytön edistämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 121 Asia/18

Valtuutettu Seida Sohrabin aloite roska-astioiden lisäämisestä vilkkaisiin vapaa-ajanviettopaikkoihin (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Roska-astioiden määrä ja koko

Liite 3

Puhtaanapitokulut 2018-2021


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 122 Asia/19

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Kruunusiltojen raitiovaunukaluston uudelleenarvioinnista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 123 Asia/20

Valtuutettu Erkki Karinojan aloite Malmin lentokenttäalueen lentotoiminnan mahdollistamisesta kaavoitus- ja esirakentamisaikana (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 124 Asia/21

Valtuutettu Laura Korpisen aloite Malmin lentokentän kiitoradan avaamisesta lentotoiminnalle (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 125 Asia/22

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pystysuuntaisesta robottipysäköinnistä parkkitilan vapauttamiseksi ihmisille ja luonnolle (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Asia/23

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite kaupallispainotteisen lukion perustamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 127 Asia/24

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite fysioterapeuttien palkkaamisesta osaksi kouluterveydenhuoltoa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Asia/25

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite laatutekijöiden huomioimisesta päiväkotien ja koulujen pihojen huoltosopimusten kilpailutuksessa (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Asia/26

Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite rintasyöpäseulonnan ulottamisesta 74 ikävuoteen asti (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Asia/27

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite mielenterveysambulanssista (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Asia/28

Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen uimarannan kohentamisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/29

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite skeittipuistojen kunnostuksesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Asia/30

Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite luvallisesta maalauspaikasta Käpylän liikuntapuistoon (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Asia/31

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite ulkoliikuntapaikasta Akseli Toivosen kentälle (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 135 Asia/32

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Seurasaaren uimalan saunahankkeen perumisesta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 136 Asia/33

Valtuutettu Pia Kopran aloite Talin puistotien varrella sijaitsevan kentän jäädyttämisestä (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 137 Asia/34

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.16.06.2022 16:06